Nieuws
Nieuws

Inspirerende Limburgers in ‘Brede welvaart in Limburg, de kunst van richting te veranderen’

Gouverneur Emile Roemer heeft het eerste exemplaar van het boek ‘Brede welvaart in Limburg, de kunst van richting te veranderen’ in ontvangst genomen. In het boek vertellen 22 professionals over hun bijdrage aan inspirerende projecten op het vlak van brede welvaart in Limburg. Het boek is overhandigd door lector en bijzonder hoogleraar Employability Jol Stoffers, de drijvende kracht achter dit boek.

In ‘Brede welvaart in Limburg, de kunst van richting te veranderen’ worden Limburgers geportretteerd die heel concreet dagelijks bijdragen aan brede welvaart in de regio. De projecten sluiten aan bij een regionale monitor brede welvaart die het CBS in kaart heeft gebracht. Het boek is een initiatief van Zuyd Hogeschool, NEIMED Sociaal-Economisch Kenniscentrum, Open Universiteit en Instituut BISS van de Universiteit Maastricht.

‘Aansprekend’ en ‘inzicht krijgen in wat voor mensen belangrijk is’

Prof. dr. Jol Stoffers: ‘Alles wat mensen van waarde vinden, dat is waar brede welvaart over gaat. Het is daardoor aansprekend maar heeft niet voor iedereen eenzelfde lading.

Tal van organisaties, bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn betrokken bij ontwikkelingen die bijdragen aan de brede welvaart nu en in de toekomst. Onze samenleving is in transitie maar, ofschoon niet makkelijk: we veranderen van richting.’ Gouverneur Emile Roemer: ‘Brede welvaart voor alle Limburgers vraagt om samenwerking van iedereen die eraan bijdraagt. Het is belangrijk dat we samen op regionaal niveau inzicht krijgen in wat voor verschillende groepen mensen belangrijk is, waar krachten en uitdagingen liggen. Zodat we weten wat werkt in beleid en in de praktijk. De provincie stimuleert dan ook het opzetten van een actief kennisnetwerk brede welvaart, gericht op de regio. Dat bevordert het lerend vermogen in Limburg om goed onderbouwde keuzes voor brede welvaart te maken. Voor nu én de lange termijn.’

Verschillende manier om ‘het goede leven’ bereikbaar te maken

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin onze kwaliteit van leven invloed heeft op toekomstige generaties en mensen elders in de wereld. Brede welvaart richt zich op acht thema’s: subjectief welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. ‘Regionaal wordt er volop gewerkt aan hiervoor genoemde thema’s en er zijn tal van verbindingen en innovatieve manieren om ‘het goede leven’ voor zoveel mogelijk Limburgers bereikbaar te maken’, aldus Stoffers. ‘De uitdaging zit in het maken van een ‘next step’, om te komen van visie en vergezichten naar concrete beleidsuitvoering. In dit boekje ligt de focus op het hier en nu en op de samenhang tussen thema’s. Het belang van die samenhang is bijvoorbeeld in Heerlen-Noord goed zichtbaar, waar aansprekende initiatieven op het vlak van arbeidsparticipatie, wonen en leefbaarheid samenkomen. Verder in dit boek bijvoorbeeld aandacht voor de circulaire transitie die we met tal van partijen in de regio vormgeven. Tegelijkertijd wordt getracht nieuwe kennis te genereren op het vlak van brede welvaart. Artificial Intelligence (AI) en het gebruik van data zijn hierbij ondersteunend. De ‘learning community’ AI & Brede Welvaart Limburg, onlangs geïnitieerd door de Brightlands Smart Services Campus en Zuyd Hogeschool, is een van de veelbelovende initiatieven om nieuwe regionaal toepasbare kennis te ontwikkelen.’

Downloaden

Het boek ‘Brede welvaart in Limburg, de kunst van richting te veranderen’ kan gedownload worden via https://www.neimed.nl/nl/publicatie/brede-welvaart-limburg-de-kunst-van-richting-te-veranderen.