Nieuws
Nieuws

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University.

Studenten die in 2020 hun hbo-diploma behaalden, hebben bijna allemaal werk. Vier van de vijf werken op het niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft een vaste baan. “Het is mooi te zien dat mensen na hun opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH).

Coronacrisis

Het ROA onderzoekt jaarlijks in opdracht van de VH hoe het jongeren vergaat na hun studie. Dit keer ging het om de lichting die vlak vóór en deels tijdens de coronacrisis afstudeerde en een baan ging zoeken. Aan het onderzoek hebben meer dan 25.000 personen meegedaan. Hbo’ers doen het al jaren goed op de arbeidsmarkt, maar het valt op dat deze lichting het zelfs nog iets beter doet dan hun voorgangers die in 2019 een baan gingen zoeken.

Vaste baan

De werkloosheid van de lichting 2019-2020 is gedaald naar 2,6 procent. Bij hun voorgangers was dit 4,2 procent. Verder valt op dat 61 procent van deze lichting nu al een vaste aanstelling heeft. Bij de vorige lichting was dat 59 procent. Ook het aantal personen dat werk heeft gevonden op hbo-niveau nam toe: 81 versus 79 procent. Ruim driekwart werkt bovendien in het eigen vakgebied.

Compliment

Hbo’ers vinden over het algemeen snel werk: 80 procent heeft vrijwel meteen een baan. Vooral in het onderwijs (94 procent) en de gezondheidszorg (95 procent) vinden hbo’ers binnen een paar maanden werk. Limmen: “Deze mooie cijfers zijn wat mij betreft een compliment voor deze lichting studenten die onder lastige omstandigheden hun hbo-diploma behaalde.”