Nieuws

College van Bestuur Zuyd Hogeschool zeer bezorgd over ontwikkelingen Oekraïne

Als College van Bestuur van Zuyd Hogeschool hebben wij grote zorgen over de ontwikkelingen in Oekraïne en over haar inwoners die in afschuwelijke omstandigheden verkeren. De situatie lijkt met het uur te verslechteren. Het feit dat vele mensen die geen oorlog wensen slachtoffer worden van de Russische invasie raakt ons diep. Ons medeleven is met hen.

Wij vinden het erg belangrijk om hulp te bieden aan onze mensen uit de getroffen regio. Bij Zuyd studeren studenten uit zowel Oekraïne als Rusland. Onze hulp en aandacht gaan uit naar hen. Want ook onze Russische studenten vinden het vreselijk wat er gebeurt. Verschillende van hen hebben familieleden en dierbare vrienden in Oekraïne.

Maar ook onze studenten en collega’s die verwanten en/of vrienden hebben in aangrenzende landen en mogelijk in grote onzekerheid leven over de gevolgen van deze oorlog, kunnen bij ons terecht. Via de interne communicatiekanalen van Zuyd zijn de betrokkenen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die er voor hen zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van noodfondsen voor studenten, een luisterend oor of andersoortige hulp.

Het is goed om met elkaar in gesprek te blijven, onze zorgen te delen en oplossingen te zoeken wanneer er acute nood ontstaat. Wij zijn er voor onze studenten en medewerkers. Onze opleidingen staan in nauw contact met hen en weten zich ondersteund door de diensten.

Van de minister van OCW is een dringende oproep gekomen om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus tot nader order te bevriezen. De universiteiten en hogescholen, waaronder Zuyd, hebben besloten aan deze oproep gehoor te geven. Wij betreuren het als dit gevolgen heeft voor het onderwijs en de contacten die zijn ontstaan in de afgelopen jaren. Wij hopen dat er betere omstandigheden komen en dat de situatie weer zodanig wordt, dat wij op ons besluit kunnen terugkomen.

College van Bestuur
Zuyd Hogeschool