Nieuws
Nieuws

Interprofessioneel samenwerken is de toekomst en daarom leren studenten van Zuyd Hogeschool het nu al

Samen leren én slimme dingen bedenken die de zorg beter maken. Het is dagelijkse kost voor studenten van Zuyd Hogeschool en zorgverleners van Adelante in het Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC). Studenten leren hier over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken. Dat levert vaak verrassende inzichten op die de patiënt ten goede komen en de studenten voorbereiden op hun toekomst als zorgprofessional.

Stijn Velders, praktijkopleider en verpleegkundige bij Adelante, noemt als voorbeeld een patiënt met een dwarslaesie die altijd scheef in zijn rolstoel zat. “Dat was erg oncomfortabel en leverde valgevaar op. Verkeerd zitten kan bovendien tot pijnlijke wonden leiden die om langdurig herstel vragen. Een student Verpleegkunde en student Ergotherapie zijn er samen in geslaagd dit probleem te tackelen via kleine aanpassingen aan de rolstoel. Dat is precies waar het in het M-ZIC om draait. Studenten en zorgverleners die elkaars vakgebied leren kennen, die open staan voor samenwerking en die elkaar weten te vinden als zich een bepaald vraagstuk voordoet.”

“Of de student Fysiotherapie die na de workshop ‘Communicatie met Afasiepatiënten’ met een logopedist aan de slag ging met een patiënt, die moeite had met spreken en begrijpen wat iemand zegt. Met gebruikmaking van pictogrammen en andere tips & tricks ontstond een goed gesprek waardoor de student deze patiënt beter leerde begrijpen en behandelen”, vertelt Peggy Lambriex, opleidingsmanager Logopedie. “We staan er vaak niet bij stil dat communicatie de basis vormt voor goede zorg, of het nu gaat om fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde of welke discipline dan ook. Logopedie kan handvatten bieden om de communicatie te verbeteren waardoor de patiënt zich beter gehoord voelt en de zorgverlener betere zorg kan bieden. Openstaan voor elkaars expertise is de kern van het M-ZIC.”

Complexere zorg

M-ZIC, een samenwerking van Adelante en de opleidingen gezondheidszorg en welzijn van Zuyd Hogeschool, biedt studenten een combinatie van een uitdagende leer-, werk- en zorgomgeving. De studenten bekwamen zich in hun eigen vakgebied, maar door interprofessioneel samen te werken met studenten van andere opleidingen, leren ze verder te kijken dan hun eigen discipline. Derde- en vierdejaarsstudenten Verpleegkunde, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Social Work (Zuyd Hogeschool) en diverse opleidingen van de Universiteit Maastricht, kunnen kiezen voor een stage in het M-ZIC. Ze lopen vier dagen per week stage op de verschillende afdelingen van Adelante. Op woensdag is het M-ZIC-dag en krijgen ze workshops, intervisie, presentaties, opdrachten en praktijkcases.

Studenten leren hier over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken.

“Eigenlijk zou elke zorgstudent dit moeten doen”, vindt Renée van den Heuvel, docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool. “Want interprofessioneel samenwerken is de toekomst. Zorgvragen worden alsmaar complexer en zijn meestal niet door één discipline op te lossen. Wij leren de studenten breder te kijken, alert te zijn en te signaleren. We zetten ze aan het denken. Niet omdat ze straks alle problemen van de patiënt zelf moeten oplossen, maar juist om de samenwerking met anderen te zoeken en samen tot de beste oplossing te komen.”

 

Band met patiënt

Fenna Nijdam, vierdejaarsstudent Ergotherapie: “Ik loop stage op de afdeling CVA/NAH van Adelante. Hier revalideren patiënten na een beroerte of herseninfarct (CVA) of met niet- aangeboren hersenletsel (NAH). De revalidatie spreekt mij aan omdat je langere tijd met een patiënt samenwerkt. Dat geeft je de kans om echt een band op te bouwen en iets te betekenen voor die persoon. Stage bij het M-ZIC heeft nog een extra voordeel; ik doe kennis op over mijn eigen vakgebied en leer tegelijkertijd van collega-studenten uit andere disciplines. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk om te doen. We leren elkaar beter kennen en dat maakt het makkelijker elkaar aan te spreken. Daar hebben we later als professional veel profijt van.”

Elkaar inschakelen

Jet Martens, vierdejaars student Verpleegkunde loopt stage op de afdeling Dwarslaesie. “Wat mij aanspreekt is dat we deze patiënten echt vooruit kunt helpen. In het begin hebben ze vaak veel hulp nodig op zowel fysiek als mentaal gebied. Ik vind het mooi om te merken dat ze vooruitgang boeken en dat ik daaraan een bijdrage kan leveren. Als verpleegkundige ben ik natuurlijk maar een van de zorgverleners. Ik vind het waardevol om meer inzicht te krijgen in wat collega’s uit andere vakgebieden voor de patiënt betekenen. Zo weet ik beter wat de patiënt nodig heeft en kan ik hulp uit een andere discipline inschakelen als het nodig is.”

Dezelfde taal spreken

Een manier om te leren over elkaars vakgebied is samen werken aan opdrachten. Fenna: “We moesten samen de intake doen van een (fictieve) patiënt met een dwarslaesie die na een coronabesmetting in het ziekenhuis had gelegen. Om de beurt mochten we vragen stellen. Dat was heel inzichtelijk want zo hoorden we welke vragen specifiek zijn voor een bepaalde discipline, maar ook dat er heel veel overlap is en dat dat dus vervelend is voor de patiënt die continu dezelfde vragen moet beantwoorden.” Yves Kraut, ervaringsdeskundige en coach, die de rol van patiënt speelde: “Door samen in een ruimte te zitten en vragen te stellen, leren de studenten dat veel dingen met elkaar samenhangen. Kan iemand vanwege krachtverlies bijvoorbeeld niet meer uit bed, dan raakt dat de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de verpleegkundige en mogelijke andere beroepen zoals sociaal werker.” Jet: “We hebben dan wel ieder onze eigen expertise, maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: ervoor zorgen dat de patiënt zijn eigen doelstellingen realiseert en het leven en dagelijkse dingen weer zo goed als mogelijk kan oppakken.  Door het daar samen over te hebben, leren we elkaar beter begrijpen en spreken we elkaars taal. De intake-opdracht werken we gezamenlijk verder uit in een behandelplan tot en met het uiteindelijke ontslag van de patiënt. Zo maken we kennis met alle facetten van het zorgproces.”

Interprofessioneel samenwerken is de toekomst.

Jet: “We hebben dan wel ieder onze eigen expertise, maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: ervoor zorgen dat de patiënt zijn eigen doelstellingen realiseert en het leven en dagelijkse dingen weer zo goed als mogelijk kan oppakken.  Door het daar samen over te hebben, leren we elkaar beter begrijpen en spreken we elkaars taal. De intake-opdracht werken we gezamenlijk verder uit in een behandelplan tot en met het uiteindelijke ontslag van de patiënt. Zo maken we kennis met alle facetten van het zorgproces.”

Professionals Adelante

Niet alleen de studenten werken interprofessioneel samen in het M-ZIC, ook de professionals van Adelante leveren een belangrijke bijdrage. “Zij brengen onder meer vraagstukken uit de praktijk in die vragen om een interprofessionele oplossing, geven workshops en zorgen voor de begeleiding”, vertelt Stijn. “Overigens werkt dit twee kanten op. De professionals houden op deze manier hun kennis op peil en ontwikkelen zich ook. Ik sta er soms versteld van hoeveel ik nog leer van de studenten.”

Gezondheidszorg en Welzijn, iets voor jou?

Maak kennis met de opleidingen bij Zuyd Hogeschool: Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mens en Techniek|Biometrie, Social Work, Vaktherapie, Verloskunde en Verpleegkunde. Bekijk de pagina Gezondheidszorg en welzijn

Heb je interesse in een M-ZIC stage? Mail dan naar mzic@adelante-zorggroep.nl.