Nieuws
Nieuws

De Nieuwste Pabo Sittard in beweging: snelst groeiende van Nederland onder nieuwe directeur

In het nieuwe studiejaar verwelkomt de Nieuwste Pabo ruim 20 procent meer studenten. Daarmee is onze Pabo de snelst groeiende van Nederland. Dit grote succes is vooral te danken aan de nieuwe opleiding Deeltijd Flex. De nieuwe directeur Noud Theunissen maakt daarmee meteen een vliegende start.

Nieuwe directeur

Het college van bestuur heeft Noud Theunissen (44) per 1 november 2021 (of zoveel eerder als mogelijk) benoemd tot directeur van de Nieuwste Pabo. Noud volgt Coen van der Ree op die deze rol (op interim-basis) bijna tweeëneenhalf jaar heeft vervuld.

Noud Theunissen is momenteel (sinds 2014) directeur van middelbare school Het Grescollege in Reuver. Daarvoor was hij sinds 2008 actief als opleidingsmanager bij ROC Leeuwenborgh en vanaf 2003 als lerarenopleider bij Fontys Pabo Limburg. Noud Theunissen studeerde aan de lerarenopleiding geschiedenis bij Fontys (tweedegraads bij FLOS in 2000, eerstegraads bij FLOT in 2002). In 2007 behaalde hij een master Educatie bij FLOT en in 2012 rondde hij een master arbeids- en gezondheidsrecht af aan de Universiteit Maastricht. Noud is getrouwd, heeft twee dochters (12 en 9) en woont in het Belgische Riemst.

Nieuwe Deeltijd Flex opleiding

Flex verwijst naar de hoge mate van flexibiliteit die de nieuwe opleiding biedt. Studenten kunnen flexibel studeren in tijd, aanpak en inhoud. Ook leren zij direct vanuit de praktijk. Kansen die hier gecreëerd worden, gebruiken aankomende basisschooldocenten om zich verder in het onderwijs te verdiepen, zaken te onderzoeken en leerresultaten aan te tonen. Op deze manier komt de pabo tegemoet aan de grote vraag naar goed opgeleide leerkrachten in het basisonderwijs en aan de wens van studenten om niet opdrachtgestuurd, maar praktijkgestuurd opgeleid te worden.

Explosieve groei

Met een stijging van ruim 20 procent van het aantal nieuwe studenten druist de Nieuwste Pabo, een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen, in tegen de landelijke trend van dalende aanmeldingen in het hbo. Met de groeiende cijfers gaat de Limburgse hogeschool de strijd aan tegen het chronisch tekort aan leerkrachten.

Samen opleiden vanuit de praktijk

Hans Beckers is positief gestemd. “De Deeltijd Flex geeft precies weer waar het om gaat: samen opleiden vanuit de praktijk”, aldus de opleidingsmanager. Voor de nieuwe opleiding werkt de hogeschool intensief samen met het basisonderwijs en studenten. Deze insteek slaat aan. Beckers is enorm blij met de 120 nieuwe deeltijdstudenten die begin september aan de nieuwe studie zijn begonnen. De onderwijsmanager: “Dit is meer dan we ooit in de deeltijd gehad hebben. We gaan er komend jaar samen een succes van maken.”