Nieuws

Studenten bovengemiddeld tevreden over docenten Zuyd Hogeschool

Studenten van Zuyd Hogeschool zijn meer tevreden over hun docenten dan de gemiddelde Nederlandse hbo-student. Ze waarderen vooral de betrokkenheid die ze binnen hun opleiding ervaren, het contact met Zuyd en de kwaliteit van de docenten. Hetzefde geldt voor de begeleiding tijdens hun studie en de toetsing en beoordeling. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ruim 330.000 studenten hebben de vragenlijst ingevuld: 137.000 uit het wo en 195.000 hbo'ers.

In vijf van de zeven categorieën scoort Zuyd beter dan de gemiddelde hogeschool. Op 'inhoud en opzet van de opleiding' scoort Zuyd gemiddeld en op 'aansluiting op de beroepspraktijk' was de beoordeling net iets lager dan het gemiddelde. De waardering voor Zuyd is significant hoger als het gaat om:

  • sfeer op de opleiding;
  • deskundigheid van de docenten;
  • kennis van de docenten van de beroepspraktijk;
  • bereikbaarheid van de docenten;
  • je veilig voelen om jezelf te zijn;
  • je thuis voelen bij de opleiding.

Ontwikkeling van de student

“Dat de studenten van Zuyd bovengemiddeld tevreden zijn over hun docenten, is natuurlijk erg fijn. Zeker in zo’n lastig jaar met corona”, zegt prof. dr. Saskia Brand-Gruwel van het College van Bestuur van Zuyd. “De inspanningen van onze mensen zijn erop gericht onze studenten verder te ontwikkelen. Daar doen we het voor. Dat dit zich vertaalt in een bovengemiddelde tevredenheid van onze studenten, is iets waar we trots op mogen zijn. Daar hebben we met z'n allen ook hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld in onderwijsverbeteringprogramma’s zoals Docentprofessionalisering, Aansluiting, Succesvol studeren en ICT en onderwijs.”

Blijven investeren kwaliteit

Brand-Gruwel vindt het belangrijk om te blijven investeren in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. “Zuyd zet via haar onderwijsvisie sterk in op passie voor de ontwikkeling van de student. Uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs is verankerd in de praktijk en dat het onderzoek is verankerd in het onderwijs.” Hierdoor worden communities gecreëerd waarin studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en instellingen nauw met elkaar samenwerken. Op deze manier doen de studenten waardevolle praktijkervaring op. Terwijl bedrijven en instellingen op een praktijkgerichte wijze geholpen worden bij hun vraagstukken. Voor docenten en onderzoekers betekent deze insteek dat zij nauw verbonden zijn met de praktijk en up-to-date blijven.

Zelf de resultaten bekijken

De resultaten zijn voor iedereen te zien op het NSE Dashboard. Ook kan op Studiekeuze123.nl het NSE Benchmarkbestand (SPSS) opgevraagd worden.

Over Studiekeuze123 en de NSE

Studiekeuze123 is een onafhankelijke stichting die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting is opgericht op initiatief van dit ministerie, studenten en hoger onderwijsinstellingen. Studiekeuze123.nl biedt complete en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland en is de vergelijkingssite voor het hoger onderwijs. De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek dat studenten in het hoger onderwijs vraagt naar hun mening hun opleiding en onderwijsinstelling. Studiekeuze123 is sinds 2009 verantwoordelijk voor de NSE.