Nieuws

Lector Zuyd krijgt landelijke onderscheiding voor terugdringen moedersterfte

De White Ribbon onderscheiding is dit jaar in Nederland uitgereikt aan Marianne Nieuwenhuijze, lector en bijzonder hoogleraar Midwifery van de Academie Verloskunde Maastricht van Zuyd Hogeschool. De White Ribbon Alliance voor Veilig Moederschap zet zich in om sterfte van moeders rond de geboorte wereldwijd terug te dringen.

De Nederlandse afdeling heeft haar jaarlijkse onderscheiding dit keer toegekend aan de drie Nederlandse professoren verloskunde. Behalve Nieuwenhuijze zijn dat Corine Verhoeven (Universiteit van Nottingham, Verenigd Koninkrijk) en Ank de Jonge (Vrije Universiteit, Amsterdam). De drie krijgen de onderscheiding voor hun bijdrage aan onderzoek om de geboortezorg veiliger te maken en het beroep van verloskundigen te academiseren.

‘Laat zwangere vrouwen meedenken’

“We hebben los van elkaar en samen verschillende onderzoeken gedaan binnen de verloskunde. Hiermee hebben we een grote impuls gegeven aan de wetenschappelijke onderbouwing van bepaalde keuzes rond een bevalling”, legt Nieuwenhuijze uit. “Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de plaats van de bevalling. Uit dat onderzoek bleek dat het net zo veilig is om thuis te bevallen als in het ziekenhuis.” Andere onderzoeken gingen over specifieke verloskundige handelingen of het belang van gezamenlijke besluitvorming met de aanstaande moeder. “Uit dit laatste bleek hoe belangrijk het voor zwangere vrouwen is dat ze vóór de bevalling nadrukkelijk meedenken over de gang van zaken tijdens de bevalling. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de keuze voor medische ingrepen zoals het wel of niet inleiden van de bevalling. Maar ook inspraak over de houding van de moeder tijdens de bevalling is belangrijk voor haar welbevinden.  Als vrouwen betrokken worden bij keuzes in de zorg kijken ze positiever terug op hun bevalling en dat kan een prenatale depressie voorkomen. Bij een geboorte heb je met twee personen te maken: moeder en kind. die twee vormen een twee-eenheid. Daarom is het niet goed als een derde persoon beslist: 'we gaan dit nu zo doen want dat is beter voor het kindje'.”

Genomineerd door gynaecologen en verloskundigen

Nieuwenhuijze is vereerd met de onderscheiding. “Het was eigenlijk heel onverwacht, want ik hoorde vorige week pas dat ik genomineerd was voor de White Ribbon.” Ze vindt de onderscheiding extra waardevol omdat zij en haar twee collega’s door collega-verloskundigen en gynaecologen genomineerd zijn.