Nieuws
Nieuws

Aantal inschrijvingen Zuyd Hogeschool fors hoger

Het aantal inschrijvingen van nieuwe studenten bij Zuyd Hogeschool in het studiejaar 2020-2021 is fors gestegen. Met 4.073 eerstejaarsstudenten studenten tegen 3.730 eerstejaarsstudenten is de instroom dit studiejaar 9,2 procent hoger dan het vorig studiejaar.

Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur van Zuyd: “We zijn blij dat we zoveel nieuwe studenten hebben mogen verwelkomen. Natuurlijk is de pandemie van invloed op de onderwijsinstellingen, maar gelukkig hebben we als Zuyd onze nieuwe studenten extra aandacht kunnen geven. En dat is ook nodig, want juist jongeren die aan een nieuwe studie zijn begonnen wil je in deze onzekere tijden een stabiele en veilige onderwijsomgeving bieden. Wat dat betreft is het fijn dat het onderwijs, ondanks alles, zeker in het begin van het studiejaar, zoveel mogelijk op locatie heeft kunnen doorgaan. Daar hebben we ons met alle collega’s bij Zuyd enorm voor ingespannen.”

Vooral de Associate degree- (+32,8 procent) en masteropleidingen (+15 procent) van Zuyd lieten een sterke toename zien. De stijging van de instroom bij de bacheloropleidingen bedroeg 8,1%. Het aantal eerstejaarsstudenten uit het buitenland nam, in lijn met het landelijk beeld, licht af (-2,9 procent). De algehele stijging van het aantal hbo-studenten, die zich landelijk manifesteert, is het gevolg van corona en de genomen maatregelen. Maar ook extra wervingsinspanningen hebben bijgedragen aan de hogere instroom.

De opleidingen met de grootste stijging zijn: master Facility and Real Estate Management, de Vertaalacademie, Social Work, Vaktherapie en de Associate degree ICT. Wat de vooropleiding betreft is de instroom van mbo’ers ruim 18 procent hoger dan vorig jaar. De instroom van vwo’ers is gelijk gebleven, terwijl de instroom van havisten 8,7 procent hoger is.