Nieuws

Mark Liedekerken benoemd tot directeur regionale transitie en innovatie

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool heeft Mark Liedekerken benoemd tot directeur regionale transitie en innovatie. Liedekerken is per 1 januari 2021 verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van en invulling geven aan de regionale thema's, waar wij Zuyd-breed en interdisciplinair aan willen bijdragen. Deze regionale thema’s raken aan een gezonde samenleving, waardevolle wijken, circulair produceren en een toekomstbestendig bedrijfsleven.

Samenwerking

Om een bijdrage aan deze thema’s te kunnen leveren, wordt binnen de hogeschool samengewerkt met collega-directeuren, lectoren, docenten en studenten. Bovendien zullen bestaande samenwerkingen met externe partijen als bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen worden uitgebouwd. Relevant hierbij is onder andere de (door)ontwikkeling van specifieke centers of expertise – kenniscentra waarin onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenwerken – en de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking bij projecten, die nodig is om de complexiteit van de vier thema’s te kunnen oppakken.
 
Mark Liedekerken (Sittard 1961) is ruim 36 jaar werkzaam geweest bij de Open Universiteit. In diverse directiefuncties heeft hij de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. Liedekerken is betrokken bij veel regionale projecten zoals projecten op het gebied van Health, Big Data, Datasecurity, Onderwijsinnovatie en Artificial Intelligence (werkgroep vrede en veiligheid), die naadloos aansluiten bij de transitiethema’s van Zuyd Hogeschool. Hij maakt deel uit van een adviesgroep voor de Europese Unie in Brussel over onderwijs en digitalisering in het bedrijfsleven. Voor deze regio is hij lid van de Taskforce Smart Hills waar hij regionale projecten en regionale partners in slimme netwerken met elkaar verbindt. Liedekerken is daardoor de perfecte persoon voor deze belangrijke functie.
 
 

'Een stevig functioneel netwerk'

Liedekerken: “Ik verheug mij erop om mijn netwerken te mogen verbinden en versterken met Zuyd Hogeschool. Samen kunnen we de transitiethema’s een mooi platform geven om te komen tot een stevig functioneel netwerk. Op die manier kunnen onze onderzoekers, docenten en studenten optimaal profiteren van de netwerken die Zuyd Hogeschool al jaren heeft en innovatie van onderzoek en onderwijs blijven inzetten voor onze top-opleidingen.”
 
Voor zijn verschillende projecten in het onderwijs heeft Liedekerken (in december 2019 in Dubai) een mondiale Award (van GFEL) ontvangen. Hij is benoemd als een van de 100 beste “Leaders in Innovation and Education” van de wereld.