Nieuws
Nieuws

Ankie Hoefnagels benoemd tot lector Global Minds

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool heeft dr. Ankie Hoefnagels met ingang van 1 september 2020 benoemd tot lector Global Minds. Het nieuwe lectoraat Global Minds richt zich op onderzoek naar de ontwikkeling van competenties die nodig zijn om in een internationale omgeving optimaal te kunnen functioneren. Thuisbasis van het lectoraat is Hotel Management School Maastricht, dat onderdeel is van Zuyd. 

Onderzoek naar internationale competenties verdiept en verbreed

Vanaf 2008 heeft Hoefnagels binnen het lectoraat International Relationship Management een track record opgebouwd met onderzoek naar (de ontwikkeling van) internationale competenties, het ontwikkelen van onderwijstools op dit terrein en het opbouwen van een nationaal en internationaal kennisnetwerk. Sinds 2015 gebeurt dat binnen het onderzoeksprogramma Global Minds, dat zich richt op effecten van internationale onderwijsactiviteiten − at-home en in het buitenland − op de ontwikkeling van internationale competenties bij studenten en young professionals. Basis voor het onderzoek vormen data uit de door het lectoraat ontwikkelde Global Mind Monitor en het blogplatform Curious People. Hoefnagels krijgt nu als lector de taak om met haar team dit onderzoek te verdiepen en te verbreden, en het netwerk verder uit te bouwen. Het lectoraat wil daarbij zowel het onderwijs als het beroepenveld betrekken en waarde toevoegen aan de discussie over internationalisering van het studieprogramma en de ontwikkeling van de internationale competenties van studenten en professionals. 

Internationale competenties essentieel in een globaliserende wereld

“Al sinds ik begin jaren negentig stage liep in hotels in Londen en New York, en daarna zelf stagiairs ging begeleiden, merkte ik hoe belangrijk het is dat je als professional tussen de − culturele − regels door kunt lezen,” aldus Hoefnagels. “Ik zag hoe goed onze afgestudeerde hotelmanagers daarin doorgaans zijn. Ze behandelen alle gasten, ongeacht afkomst en positie, op een respectvolle en gastvrije manier, en zijn daarbij erg goed in staat om zich in de gast in te leven en op een natuurlijke wijze te switchen in hun gedragsrepertoire. Bovendien laten ze zich niet uit het veld slaan wanneer de dingen anders lopen dan verwacht. En dat gebeurt natuurlijk vaak wanneer je gasten van over de hele wereld in huis hebt. Die inzichten wilde ik ‘vangen’ en incorporeren in ons onderwijs, maar ook vertalen naar andere beroepscontexten. De huidige COVID-19 pandemie heeft de urgentie van een global mindset alleen maar vergroot. Om huidige en toekomstige professionals hierbij te ondersteunen is kennis nodig. Die kennis willen wij ontwikkelen in samenwerking met de beroepspraktijk en vertalen naar aantrekkelijke onderwijsconcepten.” 

Samenwerking

Hoefnagels kijkt er naar uit om “hieraan vorm te geven, samen met een team van gedreven docent-onderzoekers”. Samen met het lectoraat van Mark Pluymaekers, waarin onderzoek wordt gedaan naar de toepassing van kunstmatige intelligentie in bedrijfscommunicatie, vormt het lectoraat Global Minds vanaf 1 september 2020 de multidisciplinaire onderzoeksgroep International Relationship Management. Zowel het lectoraat Global Minds als de onderzoeksgroep International Relationship Management zoekt nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten. Ook wordt samenwerking gezocht met andere lectoraten en academies binnen Zuyd zoals International Business, European Studies en OTC, alsmede met domeinen zoals zorg en welzijn, en onderwijs.

Over Ankie Hoefnagels

Ankie Hoefnagels studeerde Engels en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is sinds 1991 verbonden aan Zuyd en haar voorgangers. Van 2004 tot 2008 was Hoefnagels onderzoeker bij het toenmalige lectoraat Toerisme en Cultuur. Samen met Ton van Egmond (destijds NHTV, nu Breda University of Applied Sciences) publiceerde ze in 2010 het studieboek ‘Grenzeloos: Interculturele Communicatie in de wereld van toerisme en Gastvrijheid’. Sinds 2008 doet Hoefnagels als senior docent-onderzoeker bij het lectoraat International Relationship Management onderzoek naar de ontwikkeling van interculturele competenties. In 2014 promoveerde zij, onder begeleiding van prof. dr. José Bloemer en dr. Mark Pluymaekers, aan de Business School van de Radboud Universiteit Nijmegen met een proefschrift over de effecten van interculturele competenties in de hotelindustrie: ‘A global mind, a joy forever’. Sinds 2017 is zij tevens onderzoeksdirecteur bij de Hotel Management School Maastricht. Ankie is lid van CHRIE (Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education) en SIETAR-Europa (Society for Intercultural Education Training and Research), waar ze deel uitmaakt van de organisatie van het tweejaarlijkse congres.

Hoefnagels, A., & van Egmond, A. N. F. (2010). Grenzeloos: interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid. Toerboek.
Hoefnagels, A. H. J. M. (2014). A global mind, a joy forever: The role of intercultural competences in intercultural service encounters in the hotel sector (Doctoral dissertation, Radboud University Nijmegen).