Nieuws
Nieuws

Studentenintroducties Zuyd Hogeschool ‘corona-proof’

Donderdagavond heeft het kabinet de hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Zuyd Hogeschool vindt het belangrijk om studenten een goede start te bieden. Daarbij hoort onder andere kennismaking met elkaar, de opleiding, de hogeschool en de stad waar ze gaan studeren. In verband met de corona-pandemie waren uiteraard de plannen voor kennismaking met nieuwe studenten al aangepast aan de tot dan toe geldende richtlijnen van de regering en het RIVM. Activiteiten worden uitsluitend in kleine groepen georganiseerd op anderhalve meter afstand. Op basis van de aangescherpte richtlijnen die donderdagavond gepresenteerd zijn, worden de activiteiten opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig op onderdelen aangepast. Het bestuur van de hogeschool toetst voortdurend alle activiteiten aan de geldende richtlijnen.

We realiseren ons dat de corona-pandemie een enorme impact heeft op studenten die nu aan een studie beginnen. In veel gevallen was de afronding van hun vooropleiding aangepast en alhoewel de start van hun studententijd anders zal verlopen dan normaal, doen we er alles aan om studenten een warm welkom en goede start te geven.

Stedelijke introducties

Voor de stedelijke introducties in Heerlen en Sittard worden er meerdere kleinere activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld een online game of een wandeling door de stad. Ook het programma van de Inkom, de introductie in Maastricht, is kleinschaliger geworden, waardoor het mogelijk is te voldoen aan de geldende richtlijnen. Naar aanleiding van het besluit van de regering worden nu zo veel mogelijk activiteiten online gepland.

Ook online kun je je studentenstad leren kennen.

Opleidingsintroductie

Naast een introductie per stad kent ook elke opleiding van Zuyd Hogeschool een eigen programma om de nieuwe student wegwijs te maken in de opleiding en te laten kennismaken met medestudenten en docenten. Ook die introductie per opleiding is dit jaar veel kleinschaliger georganiseerd. Studenten maken op locatie kennis met hun studiegroep of klas om een goede sociale binding te faciliteren en goed geïnformeerd aan hun studie te beginnen. De bijeenkomsten zijn strak geregisseerd met aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van looproutes en hygiëne. 

Verenigingsleven

Studenten- en studieverenigingen spelen een belangrijke rol in het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. Juist in deze tijd lijkt dat nog belangrijker dan in andere jaren. Het bestuur van Zuyd Hogeschool zal daarom met de verenigingen in gesprek gaan om te kijken hoe ze hen kunnen ondersteunen om invulling te geven aan de nieuwe richtlijnen. Wij hebben groot vertrouwen in het verantwoordelijkheidsbesef van de verenigingen en de studenten die bij hen aangesloten zijn. Dat zij daar op een goede manier mee omgaan, blijkt uit de open brief van studenten van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht waarin zij deelnemende studenten oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de gedragsregels te houden.