Nieuws
Nieuws

Hotelschool 70 jaar - 'The time of my life'

De Hotel Management School Maastricht bestaat dit jaar 70 jaar. En, ook leuk om te weten, het Teaching Hotel van de HMSM bestaat 10 jaar. Bovendien betrekken studenten op 16 augustus het eerste gebouw van de gloednieuwe Student Residence op de campus.

Student Residence

Wat valt het eerst op als je de campus van de hotelschool in Maastricht oprijdt? Rechts ligt het prachtige kasteeltje, het Teaching Hotel Château Bethlehem met zijn hotel, zijn restaurant en zijn bar. Links ligt het onderwijsgebouw en rechtdoor, wat verder naar achteren, wordt gebouwd. Daar verrijst, ter vervanging van de oude, een volledig nieuwe Student Residence: 390 moderne wooneenheden voor eerstejaarsstudenten.

Alleen maar oversteken

Living is learning - dat is het idee achter de campus van de hotelschool. In het onderwijsgebouw krijgen studenten theoretisch onderwijs. Ze worden geschoold in vakken als management, hospitality en marketing. Maar als ze het onderwijsgebouw uitlopen en oversteken naar het Teaching Hotel, gaat het leren verder. Daar zijn ze gastvrouwen en gastheren in het hotel met de prachtige designkamers, daar werken ze in het restaurant, bij de receptie, in de bar. Daar, op dezelfde campus, brengen ze in praktijk wat ze aan de overkant geleerd hebben. Maar daarmee is het beeld niet compleet.

Wonen, werken en leven op de campus

Want een integraal onderdeel van de leerweg van studenten wordt gevormd door de Student Residence. Studenten zijn in het eerste leerjaar verplicht op de campus te wonen. De gedachte is dat door de combinatie van wonen, werken en leven met medestudenten uit binnen- en buitenland een internationale learning community ontstaat waarin studenten een aantal essentiële vaardigheden trainen. Zoals verantwoordelijkheid dragen: voor zichzelf, voor elkaar en voor het leefbaar houden van de faciliteiten. Zoals een goede balans vinden tussen studie, privétijd en sociale activiteiten. Het ontwerp van de nieuwbouw van de Student Residence versterkt dit community-idee. De kamers zijn gecentreerd rond een gezamenlijk community-ruimte. Die communities zijn verdeeld over drie gebouwen die gesitueerd zijn rond een binnenplaats. De vormgeving stimuleert zo de sociale interactie tussen studenten. Ad Smits, directeur van de Hotel Management School Maastricht: ‘Het opgenomen worden in een gemeenschap, het je één voelen met de community is een integraal onderdeel van het leren.’

‘The time of my life’

Wat vinden de studenten ervan, van dat leven, wonen en werken in een learning community? Daarover hoeft Ad Smits niet lang over na te denken. ‘Dat eerste jaar op de campus is de tijd waarvan ze later zeggen: “It was the time of my life”. Het biedt een veilige omgeving, maar is tegelijk het begin van een netwerk dat vaak een leven lang standhoudt. Dat is ook een essentieel onderdeel van onze strategie: de learning community die op school begint, willen we uit laten groeien tot een lifelong community.’ In oktober is gebouw twee van de Student Residence klaar, in januari 2021 wordt gebouw drie opgeleverd en in mei is dan de officiële opening. Ad Smits: ‘We hebben er alle vertrouwen in dat weer een nieuwe generatie studenten later zal zeggen: That was the time of my life.’