Nieuws
Primeur: eerste studenten duale opleidingen Klinische zorg en Ouderenzorg afgestudeerd

Primeur: eerste studenten duale opleidingen Klinische zorg en Ouderenzorg afgestudeerd

Op donderdag 16 juli ontvingen 120 afgestudeerden van de bacheloropleiding Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool hun diploma. Vanwege het coronavirus gebeurde dit op een bijzondere manier, namelijk in de auto tijdens een 'drive-through' uitreiking bij het gebouw van Zuyd in Heerlen. Onder de gelukkigen bevond zich een speciale groep: de eerste 42 afgestudeerden van de duale opleiding Klinische zorg én de eerste 9 afgestudeerden van de duale opleiding Ouderenzorg. Over werken en studeren in de zorg tegelijk.

Met door en voor de praktijk

Het kenmerkende van de ontwikkeling van de duale onderwijsprogramma’s is dat deze gebeuren met, door en voor de praktijk en het werkveld rond klinische- en ouderenzorg. Het doel van deze aanpak is om een toekomstbestendig onderwijsprogramma te realiseren. Waarin het curriculum niet gezien wordt als een eindproduct maar als een middel dat voortdurend maatwerk biedt om professionals bij de uitvoering van hun beroep, dat een voortdurende transitie (onder meer: toename zorgzwaarte, inzet zorgtechnologie) ondergaat te ondersteunen.

Leren is niet afhankelijk van de onderwijslocatie of de praktijklocatie

Een beperkt aantal dagen worden op Zuyd georganiseerd, overige dagen zijn onderwijsdagen in de praktijk, binnen de muren van het ziekenhuis of binnen de ouderenzorg. Waarvan een beperkt aantal dagen expliciet ingericht zijn als ‘onderwijsdag in de praktijk’ en overige dagen als praktijkleren. Werkplek-leren wordt op deze wijze benadrukt. Om de week wordt er op dinsdagen theoretisch onderwijs verzorgd op locatie Zuyd en aansluitend op de woensdagen vindt het onderwijs in de zorginstelling plaats.

Duale opleiding Klinische zorg

Door de explosief toegenomen vraag naar verpleegkundig personeel in Limburg hebben Zuyd en de Limburgse ziekenhuizen Maastricht UMC+ en Zuyderland begin 2018 de handen ineen geslagen. Daarop is na een intensief ontwikkeltraject in juli 2018 de duale opleiding Klinische zorg van start gegaan met de eerste 42 studenten. Deelnemers volgen de eerste twee jaren van de opleiding hbo Verpleegkunde in het reguliere voltijd onderwijsprogramma, waarin alle zorgdomeinen in de breedte aan bod komen. Vervolgens maken ze de overstap naar het klinische traject, waarbij ze de laatste twee jaren van de opleiding in een maatwerktraject volgen, met een arbeidsovereenkomst bij een van de participerende ziekenhuizen. In deze periode is ook zorggroep Adelante (revalidatie) aangesloten bij het traject en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het curriculum. De opleiding is ondersteund door de Provincie Limburg om de verdere ontwikkeling na de start en de borging van het programma goed op te kunnen pakken.

Duale opleiding Ouderenzorg

Het duaal programma Ouderenzorg is bedoeld voor reguliere studenten die vanaf het 3e en 4e leerjaar van de opleiding hbo Verpleegkunde kunnen kiezen voor de duaal variant. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en met Universiteit Maastricht. Dit is een voltijdse opleiding waarbij de studenten in beide jaren vier dagen in de praktijk werken en leren

Gezamenlijke ontwikkeling vanuit uit de praktijk

Bij het duaal programma zijn alle lessen gericht op ouderenzorg. Het unieke aan dit programma is dat de inhoud tot stand is gekomen met en door medewerkers uit de praktijk van de verschillende zorgorganisaties. Uitgangspunt van het programma is dat praktijkkennis over de ouderenzorg met name in de praktijk aanwezig is. Opleiders, zorgmedewerkers en onderzoekers versterken elkaar in het opleiden van nieuwe professionals voor die ouderenzorg. Daarbij worden de expertises van de medewerkers in de zorgorganisatie optimaal benut en krijgen de praktijkmedewerkers als het ware een rol als opleider. De competenties worden vooral aangeleerd op de werkvloer zelf. Door de intensieve samenwerking met en commitment van het werkveld is zowel de inhoud van het lesprogramma als het assessment optimaal afgestemd op de rollen en competenties die nodig zijn in de ouderenzorg. Uitgangspunt blijft echter verpleegkundigen breed op te leiden, zodat ze in alle zorgcontexten inzetbaar zijn, naast en vanuit hun kennis over de ouderenzorg.

Generieke en specifieke competenties

De duaal verpleegkundige heeft dus bij afsluiting van het programma naast generieke, ook specifieke competenties ontwikkeld in de ouderenzorg, en voldoet daarmee aan de eindtermen van de Bachelor Nursing 2020 (BN2020). In het studiejaar 2018/2019 is de eerste groep derdejaars studenten gestart met het programma. Deze studenten waren werkzaam binnen de ouderenzorgorganisaties van zeven consortiumpartners van de AWO-ZL uit het intra- en extramurale werkveld in Zuid-Limburg. Op donderdag 16 juli ontvingen deze studenten dus als eerste geslaagde lichting hun diploma.