Nieuws
Nieuws

Project in Kerkrade om levensloopbestendig (ver)bouwen te bevorderen

De gemeente Kerkrade en Zuyd Hogeschool gaan inwoners van de wijk Eygelshoven bewust maken van levensloopbestendig wonen. Het multidisciplinaire project ‘Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in Eygelshoven’ moet woningbezitters stimuleren om bij (ver)bouwplannen vooruit te denken, zodat hun huis toegankelijk, comfortabel en veilig is voor elke levensfase. Het gezamenlijk initiatief sluit nauw aan bij het transitiethema Vitaliteit en participatie van de bevolking.

Zuyd heeft de afgelopen jaren al veel kennis opgedaan op dit gebied bij het ‘RAAK Project Levensloopbestendig Wonen’ in Horst aan de Maas, dat in september 2019 werd afgesloten. ‘Dat project heeft waardevolle informatie en bruikbare instrumenten opgeleverd’, vertelt Ramon Daniëls. Daniëls is lector Ondersteunende Technologie in de Zorg en vanuit Zuyd medeverantwoordelijk voor beide projecten. ‘De aanpak die we in Horst aan de Maas ontwikkeld hebben, kunnen we nu in Eygelshoven implementeren en doorontwikkelen.’

Begin voordat het nodig is

Particuliere woningbezitters in de leeftijd van 40 tot 70 jaar vormen de doelgroep van het ‘Langer thuis-project’. Een jongere doelgroep dan je misschien zou verwachten bij dit thema. Docent-onderzoeker Jeanne Heijkers, eveneens verbonden aan het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en aan de academie voor Ergotherapie van Zuyd: ‘Ouderen willen en moeten zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Daarvoor zijn fysieke aanpassingen van woningen nodig. Mensen gaan hier vaak pas over nadenken als zij daadwerkelijk te maken krijgen met een functionele beperking, maar dat is te laat. In Horst aan de Maas hebben we onderzocht hoe we dit onderwerp interessant kunnen maken voor mensen die nu nog geen fysieke gebreken vertonen.’ De inzichten uit dit onderzoek zijn verwerkt in de website www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl, waar op de homepage te lezen is: ‘Een levensloopbestendige woning is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, voor elke levensfase. In feite (ver)bouw je een huis op zo’n manier dat dit zich aan kan passen aan veranderende levensomstandigheden.’

Multidisciplinaire samenwerking voor bewustwording én uitvoering

Naast een bewustwordingscampagne is het initiëren van samenwerking tussen bouw- en zorgprofessionals een belangrijk onderdeel van het project. Want samen kunnen zij woningbezitters beter ondersteunen bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Daniëls: ‘Men moet niet alleen weten wat voor de inwoner belangrijk is, maar ook meer weten van elkaars expertise. Bouwers weten bijvoorbeeld relatief weinig van de problemen van ouderen en de aanpassingen die je zou kunnen maken, terwijl de ergotherapeut minder weet van bouwkundige mogelijkheden.’ Diverse professionals kunnen het thema onder de aandacht van cliënten brengen. ‘De huisarts, fysio- en ergotherapeut, wijkverpleegkundige en ondernemers zoals de installateur, makelaar en hypotheekverstrekker… allemaal kunnen ze bijdragen om levensloopbestendig wonen bespreekbaar en vanzelfsprekend te maken.’

Interne, grensoverschrijdende samenwerking tussen opleidingen

Het project in Horst aan de Maas kende, naast samenwerking met mkb-ondernemers en de gemeente, ook een mooie Zuyd-samenwerking tussen studenten, docenten en onderzoekers van uiteenlopende opleidingen, zoals op het gebied van zorg, Built Environment en Commerciële Economie. Binnen het project in Eygelshoven zal Zuyd opnieuw voornamelijk de rol hebben van onderzoeker en verbindende factor. Heijkers: ‘Daarbij betrekken we weer studenten van verschillende opleidingen. We kijken bijvoorbeeld of we hen deeltaken van het project kunnen laten uitvoeren. Andersom verwerken we de opgedane inzichten in ons onderwijsmateriaal. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.’

Lees meer over dit project in De Limburger en op Platform31.