Nieuws
Nieuws

Geen diploma NT2.2, toch starten met de opleiding

Als je nog niet beschikt over het diploma NT2.2 (staatsexamen Nederlands), kun je toch al – voorwaardelijk – toegelaten worden tot de opleiding van je keuze. Voorwaarde is wel dat je aan alle overige inschrijfverplichtingen voldoet. Denk daarbij aan diploma vooropleiding, verblijfsdocument en betaling collegegeld.

Voorwaardelijke toelating

Door de coronacrisis ben je misschien niet in de gelegenheid geweest om alle onderdelen van de NT2.2 toets af te ronden. Deze voorwaardelijke toelating houdt in dat je alvast mag starten met de opleiding bij Zuyd, maar dat je tot uiterlijk 1 januari 2021 de tijd hebt om het staatsexamen NT2.2 te halen. Heb je het staatsexamen dan niet behaald, kan de academiedirecteur toetsen of je anderszins kunt aantonen aan het gewenste taalniveau te voldoen. Indien dit niet het geval is, moet je de opleiding bij Zuyd Hogeschool staken en zullen we je inschrijving per 31 december 2020 beëindigen.

Staatsexamens weer van start

Vanaf 15 juni 2020 gaan de Staatsexamens NT2 weer voorzichtig van start. Voor meer informatie raadpleeg de website van DUO.