Nieuws
Nieuws

Promotie Suzanne Thompson Academie Verloskunde Maastricht

Suzanne Thompson heeft met succes haar proefschrift ‘Increasing self-efficacy in student midwives for physiological childbirth’ verdedigd. Bijzonder detail was dat haar promotie online plaatsvond en dat geïnteresseerden deze vanachter de computer konden volgen.

Over het proefschrift en het onderzoek

Het bewaken en bevorderen van de fysiologie van de geboorte is belangrijk voor de beroepsidentiteit van (student) verloskundigen. Zij hebben hier regelmatig moeite mee. Hun fysiologische visie kan negatief worden beïnvloed door geroutineerde interventies tijdens de geboorte. Suzanne Thompson deed onderzoek naar onderwijs dat de zelf-effectiviteit van studenten in de verloskunde versterkt, en is op 8 mei op dit onderwerp gepromoveerd bij de Universiteit Maastricht.

Om de verloskundige beroepsidentiteit steviger te verankeren in de opleiding, is met Rapid Prototyping onderwijs voor de opleiding Verloskunde ontwikkeld. Doel was het versterken van zelf-effectiviteit van student verloskundigen als pleitbezorgers van de fysiologie.

Groepsinterviews met verloskundigen en studenten Verloskunde brachten behoeftes voor onderwijs in kaart. Vervolgens werd aan belangrijke verloskundige stakeholders om input voor het onderwijsprogramma gevraagd. Op basis van alle input en feedback is een conceptprogramma gemaakt, ESSENTIAL, dat aangeboden werd aan derdejaars studenten Verloskunde.

De effectiviteit van ESSENTIAL is beoordeeld door zelf-effectiviteit te meten bij twee groepen studenten. Studenten die het ESSENTIAL-programma volgden, ervaarden een hogere mate van zelf-effectiviteit in het bewaken en bevorderen van de fysiologie. Het ESSENTIAL-programma is daarmee een veelbelovend programma voor het versterken van zelf-effectiviteit onder toekomstige zorgverleners.

Promotor is prof.dr. R. de Vries. Co-promotores zijn: dr. M.J. Nieuwenhuijze, Zuyd Hogeschool, en prof. L. Kane-Low, University of Michigan, USA.