Nieuws
Nieuws

In memoriam: Luc Brouwers

Verslagen hebben we kennisgenomen van het overlijden van Luc Brouwers, in leven algemeen directeur van Fagro. Als voorzitter van de werkveldcommissie voor de opleiding Finance & Control van Zuyd Hogeschool heeft Luc zich ingezet om de relatie tussen studenten, opleiding en het werkveld te versterken. Ook als lid van de Advisory Board heeft Luc een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Zuyd in het algemeen, en de samenwerking tussen Zuyd en het werkveld in het bijzonder.

We herinneren Luc als een kundig, betrokken en aimabel mens met een warm hart voor het hoger beroepsonderwijs. Luc vond zijn bijdrage aan Zuyd Hogeschool belangrijk en was er daarom altijd. We zijn Luc zeer dankbaar voor wat hij voor Zuyd en de samenleving betekend heeft. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden, en collega’s bij Fagro en DPA.

Drs. Olaf van Nugteren MLD, vicevoorzitter College van Bestuur en voorzitter Advisory Board Zuyd Hogeschool.