Nieuws

Afgestudeerde Zuyd-studenten sneller aan het werk dan elders in Nederland

Volgens de HBO-Monitor vinden afgestudeerde Zuyd-studenten sneller werk dan elders in Nederland. 92% van de oud-studenten van Zuyd Hogeschool die in 2016-2017 zijn afgestudeerd, hebben binnen drie maanden na hun afstuderen een baan gevonden. Hiermee scoort Zuyd licht beter dan het landelijk gemiddelde (90%). Dit blijkt uit de HBO-Monitor die jaarlijks wordt uitgezet door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Passende baan

In 82% van de gevallen gaat het om een functieniveau dat past bij het opleidingsniveau, terwijl het in 79% van de gevallen gaat het om een functierichting die past bij de opleidingsrichting. Beide percentages zijn in lijn met het landelijk gemiddelde. Ook als het gaat om de tevredenheid over de baan, arbeidsvoorwaarden en mening achteraf over de opleiding scoort Zuyd in lijn met het gemiddelde van de andere hogescholen in Nederland.

Lichte stijging werkloosheid, maar betere baankwaliteit

Volgens het ROA is de werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen, namelijk van 3,2% naar 3,6%. Deze lichte stijging komt overeen met de bevinding van het Centraal Planbureau dat de economische groei in Nederland in 2018 licht afnam in vergelijking tot 2017. Opvallend is dat de baankwaliteit en de snelheid waarin de eerste baan wordt gevonden, toegenomen zijn.

Over de HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In de HBO-Monitor 2018 staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden in het studiejaar 2016/2017 centraal. Eind 2018, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 24.500 van de benaderde afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een associate degree-, bachelor- of masteropleiding.