Nieuws

Zuyd Hogeschool op de vierde plaats in Keuzegids Masters 2019

Met een totaalscore van 62,5 punten staat Zuyd Hogeschool op de vierde plaats in de Keuzegids Masters 2019. Twee van de zeven beoordeelde opleidingen van Zuyd hebben het kwaliteitszegel voor ‘Topopleiding’ ontvangen: Master Fine Arts and Design | Scientific Illustration en Personal Leadership in Innovation and Change. In totaal zijn elf hogescholen die masteropleidingen aanbieden, beoordeeld. Vorig jaar bedroeg het puntentotaal van Zuyd 68 en stond op de tweede plek.

De opleiding Fine Art and Design | Scientific Illustration van Zuyd mag zich bovendien de beste hbo-masteropleiding van Nederland noemen. De opleiding deelt de eerste plaats met twee andere opleidingen, waaronder de opleiding Fine Art and Design van Hogeschool Rotterdam. Sinds studiejaar 2018/2019 is Scientific Illustration een traject binnen de masteropleiding Fine Art and Design. Vorig jaar werd Scientific Illustration nog als aparte opleiding beoordeeld.

Vier opleidingen – Advanced Nursing Practice, Master of Arts Therapies, Muziek en Personal Leadership in Innovation and Change (PLIC) – stonden vorig jaar eerste in de ranking, maar dalen dit jaar een of meer plaatsen. PLIC behaalt wel een hogere score dan vorig jaar – 78 punten tegen 72 in 2018 – en mag het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ voeren. Dit kwaliteitszegel is voorbehouden aan opleidingen die een totaalscore van tenminste 75 punten behalen. De opleiding Facility and Real Estate Management is voor het eerst beoordeeld, en eindigt op plaats drie van de drie beoordeelde opleidingen in het vakgebied. De opleiding Architectuur is dit jaar niet beoordeeld.

Keuzegids Masters
De Keuzegids Masters wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Dit is een organisatie die zich richt op het verhogen en inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit.