Nieuws

Verbreding kennisaanbod op Brightlands Smart Services Campus

Universiteit Maastricht (UM), Zuyd Hogeschool (Zuyd) en de Open Universiteit (OU) gaan hun activiteiten op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen verbreden. De drie kennisinstellingen starten nu ieder een eigen instituut. De succesvolle samenwerking wordt voortgezet in de vorm van gezamenlijke projecten. In de nieuwe initiatieven zal nog slagvaardiger (samen)gewerkt worden aan innovaties, onderzoek en onderwijs op het gebied van de digitaliserende samenleving.

De Brightlands Smart Services Campus is in 2016 van start gegaan. Naast een campusgebouw en campusorganisatie is onder de naam BISS door UM, Zuyd en OU een gezamenlijk innovatie- en kennisinstituut neergezet. In die eerste jaren is de campus al snel gegroeid. Op basis van de opgedane ervaringen zijn partijen ervan overtuigd dat in een nieuwe fase voor de campusorganisatie en de drie afzonderlijk georganiseerde, doch samenwerkende concepten van de drie kennisinstellingen, het grote potentieel nog beter benut kan worden.

Focus in het aanbod

Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Universiteit Maastricht concentreren elk hun expertise en activiteiten op de campus in een eigen instituut:

  • Zuyd - Zuyd Hogeschool legt zich met name toe op het kort-cyclisch verbinden van kennis en onderzoek met bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld door de inzet van bestaande state-of-the-art technologie via studentprojecten en stages, en via user cases en praktijkonderzoek.
  • CAROU - De Open Universiteit gaat organisaties begeleiden bij het inzetten van technologische en sociale innovaties via onderzoeksprojecten en onderwijs op terreinen als Smart City, Cyber Security, Smart Industry, Climate Change en Continuous Learning.
  • BISS - De Universiteit Maastricht verbreedt de focus naar translationeel onderzoek en onderwijs rondom de digitaliserende samenleving, met oog voor de thema’s Health, Industry 4.0, Public Policy & Citizenship en Smart Services.

Alle drie de kennisinstellingen participeren volop in het ecosysteem op de Brightlands Smart Services Campus, in samenwerkingen en projecten met allerhande daaraan verbonden partijen en in speciale programma’s van de B-SSC zoals Techruption.

Over Brightlands

Ondernemers, onderzoekers en studenten verbonden aan multinationals, mkb-bedrijven en kennisinstellingen werken vanuit vier Brightlands-campussen. Deze campussen liggen in Limburg, in het hart van technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. Elke campus heeft zijn eigen expertise. De campussen zetten bovendien in op de cross-overs tussen gezondheid, chemie, materialen en voeding. Daarbij maken zij ook gebruik van data science, artificial intelligence en blockchain-technologie. Kortom, een plek waar innovatie op meerdere niveaus samenkomt.