Nieuws
Sabrina Keinemans nieuwe lector Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool

Sabrina Keinemans nieuwe lector Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool

Dr. Sabrina Keinemans (’s-Hertogenbosch, 1980) is per 1 maart 2019 benoemd tot lector Sociale Integratie bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Het Lectoraat Sociale Integratie van Zuyd doet al ruim 15 jaar onderzoek naar vraagstukken in het sociale domein. Het lectoraat ondersteunt praktijkorganisaties, professionals en burgers in hun taken en rollen binnen de transformatie van het sociaal domein.

Na een korte vooropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten (conservatorium) te Utrecht, studeerde Sabrina Keinemans Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2002 cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg, onder begeleiding van prof. dr. Baart, op een onderzoek naar de leefwereld van zeer jonge moeders.

Aandacht voor burgers

Keinemans is werkzaam geweest aan diverse kennisinstituten, onder andere als onderzoeker en docent. In haar vorige functie heeft ze als senior onderzoeker gewerkt voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daar hield ze zich onder andere bezig met de thema’s kwetsbaar burgerschap en ethisch actorschap van sociale professionals. Aandacht voor burgers die – sociaal, economisch, politiek – in de marge van de samenleving verkeren vormt de rode draad in haar onderzoek. Een thema dat tevens het hart vormt van het lectoraat Sociale Integratie en dat ten grondslag ligt aan de diverse onderzoekslijnen van het lectoraat waar Sabrina Keinemans de komende jaren samen met de lectoraatsleden invulling aan zal geven.

Boek

Tevens heeft Sabrina Keinemans een grote interesse in onderzoeksmethodologie en filosofie. Zij is lid van het netwerk Critical Ethics of Care en heeft meegewerkt aan de publicatie Arts Based Research voor het Sociaal Domein, een studieboek voor het hbo dat in de loop van 2019 zal verschijnen.