Nieuws
Nieuws

Stephanie von Helden-Lenzen promoveert op cruciale rol praktijkondersteuners bij ondersteuning zelfmanagement patiënt

Op woensdag 10 oktober 2018 om 14.00 uur verdedigt Stephanie von Helden-Lenzen, als docent en onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool, haar proefschrift ‘Self‐management goal setting and action planning in primary care’ bij de Universiteit Maastricht. Von Helden-Lenzen heeft zich in haar onderzoek beziggehouden met de vraag hoe praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken patiënten kunnen ondersteunen bij het opstellen van doelen en actieplannen van patiënten die in hun individueel zorgplan zijn opgenomen.

Persoonsgericht

Huisartsenzorg is mede door de vergrijzing de laatste jaren steeds complexer geworden waardoor het aantal patiënten met chronische aandoeningen en psychische klachten enorm is toegenomen. Omdat een chronische aandoening vaak medische, sociale en emotionele gevolgen heeft, moeten veel patiënten leren om met deze gevolgen om te gaan in hun dagelijkse leven. Van eerstelijns professionals, zoals praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk, wordt verwacht dat ze persoonsgericht werken en patiënten ondersteunen bij hun zelfmanagement. Patiënten coachen bij het opstellen en bereiken van hun persoonlijke doelen met een actieve rol voor de patiënt is een relatief nieuwe taak voor praktijkondersteuners. 

Individueel zorgplan

Samen met patiënten stellen praktijkondersteuners individuele zorgplannen (IZPs) op. Het opstellen van een individueel zorgplan is een methode voor zelfmanagement-ondersteuning voor de patiënt. In haar onderzoek toont Stephanie von Helden-Lenzen aan dat praktijkondersteuners problemen ervaren bij het gezamenlijk opstellen van doelen en actieplannen met hun patiënten. De focus ligt voornamelijk op het oplossen van medische problemen en minder op het bereiken van persoonlijke doelen van patiënten. Patiënten namen een passieve rol aan en wezen actieplannen vaak af, zonder een alternatief plan voor te stellen. Dit onderzoek benadrukt eveneens de cruciale rol van taal in het actief betrekken van patiënten bij het opstellen van doelen en actieplannen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar hoe praktijkondersteuners ondersteund kunnen worden om samen met hun patiënten succesvol doelen en actieplannen op te stellen. In het onderzoek van Von Helden-Lenzen ligt de focus op de manier waarop praktijkondersteuners hun patiënten ondersteunen bij zelfmanagement. Dit heeft geresulteerd in het tevens ontwikkelen van een praktische aanpak voor de praktijkondersteuners.

Patiënten meer empoweren

Von Helden-Lenzen concludeert in haar proefschrift ‘Self‐management goal setting and action planning in primary care’ dat professionals werkzaam in de huisartsenpraktijk bij het opstellen van doelen met hun patiënten vaker een breder biopsychosociaal perspectief zouden moeten aannemen. Professionals kunnen patiënten ondersteunen om hun doelen te verwoorden, maar zouden patiënten ook meer moeten coachen om verantwoording te nemen voor het bereiken van hun doelen.  Dat coachen moet altijd afgestemd zijn op de behoeftes en vaardigheden van de individuele patiënt. Cruciaal hierbij is verder dat de behoeftes en vaardigheden van de patiënt kunnen veranderen in de loop van de tijd (geen one size fits all-aanpak dus). Dit vraagt andere vaardigheden van professionals en een andere verdeling van de beschikbare tijd in de eerste lijn.

Over Stephanie Lenzen

Stephanie von Helden-Lenzen (1986) vervolgde na haar middelbare schoolopleiding aan het Kreisgymnasium Heinsberg (Duitsland) haar studieloopbaan met een opleiding Ergotherapie bij Zuyd Hogeschool, waar ze in 2009 afstudeerde. Van 2009 tot 2011 studeerde ze Public Health aan de Universiteit van Maastricht. In 2011 studeerde ze af als Master of Science met een scriptie over ervaringen van studenten uit de gebieden ten zuiden van de Sahara (Afrika) met HIV/Aids-communicatie in Duitsland. In 2009 en 2012 heeft ze als ergotherapeut gewerkt in een eerstelijns zorgpraktijk in Duitsland. 

In 2012 startte Von Helden-Lenzen haar carrière bij Zuyd Hogeschool als docent ergotherapie en junior onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool. In haar onderzoeksproject heeft ze vanuit het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken nauw samengewerkt met de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en CAPHRI School (Universiteit Maastricht).

Stephanie combineert haar onderzoeksfunctie met het geven van lezingen en verleent medewerking aan verschillende educatieve programma's binnen Zuyd Hogeschool. Haar werk richt zich op zelfmanagement, gedeelde besluitvorming, patiëntenparticipatie in onderzoek en onderwijs, patiënt-professionele relatie en het meten van de patiëntenkwaliteitszorg.

Verdediging proefschrift 10 oktober 2018

Stephanie Lenzen verdedigt op woensdag 10 oktober om 14.00 uur haar proefschrift ‘Self‐management goal setting and action planning in primary care’ in de aula van de Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht). Geïnteresseerden zijn van harte welkom (aanmelden is niet nodig).