Nieuws

Conservatorium Maastricht wil wel maar kan niet verhuizen

Maandag 3 september zijn enkele berichten met onjuistheden verschenen in media over de vestiging van Conservatorium Maastricht van Zuyd Hogeschool aan de Franciscus Romanusweg 90 in Maastricht. Dit naar aanleiding van het aflopen van de intentieovereenkomst tot verkoop van onder meer dit pand als onderdeel van een hotelinitiatief in de stad.

Zuyd heeft de afgelopen periode intensief gezocht naar een vervangende ruimte die geschikt is voor muziekonderwijs. Bij de laatst onderzochte ruimte is gebleken dat deze te klein is en bovendien zijn de ontwikkelkosten te hoog gebleken. Om die reden is er thans geen vervangende ruimte beschikbaar en kán Conservatorium Maastricht op dit moment niet verhuizen.

Zuyd en Conservatorium Maastricht zullen in samenwerking met alle partijen constructief op zoek blijven naar een innovatieve onderwijsomgeving die recht doet aan stad, kunst en cultuur.