Nieuws
Header label dinges

Internet of Things voor ondernemers

Internet of Things en Big Data zijn veelgehoorde kreten tegenwoordig, maar wat kan en ondernemer hier nu mee? Via een kosteloos 4-stappentraject krijgen ondernemers kansen en mogelijkheden rondom Internet of Things en Big Data voor hun eigen bedrijf in beeld. Bent u of kent u een MKB’er die vragen heeft over Internet of Things en Big Data? Lees dan welke mogelijkheden er voor u zijn om aan de slag te gaan met Internet of Things voor mkb’ers.

Bent u of kent u een mkb’er die vragen heeft over Internet of Things en Big Data? Vragen zoals:

 • Ik hoor bijna dagelijks dat ik iets moet met Internet of Things (IoT)en Big Data? Maar wat en waarom is me niet helemaal duidelijk?
 • Waar moet ik, binnen mijn bedrijf(stak) nu precies aandacht aan geven, welke eerste stap kan ik zetten?
 • En als ik het dan weet met wie moet ik in zee? Hoe selecteer ik bijvoorbeeld de juiste leverancier?
 • Kan ik niet met mede-ondernemers een gezamenlijk pad lopen? Iedereen moet er toch wat mee?

Sterkere concurrentiepositie

Kortom, vragen die ertoe doen. Om in te spelen op deze vragen vanuit het midden- en kleinbedrijf/de markt is er in maart 2018 gestart met een groep enthousiaste bedrijven/organisaties. De initiatiefnemers van dit 4-stappentraject hebben zich ten doel gesteld in te zoomen op hoe Internet of Things het verschil kan maken voor uw organisatie en kan zorgen voor een sterkere concurrentiepositie en nieuwe verdienkansen. Dit is hét moment om als bedrijf met Internet of Things aan de slag te gaan en concrete stappen te zetten.

Gratis 4-stappen-traject

Om u als ondernemer te ondersteunen, bieden wij nu kosteloos een 4-stappen-traject aan om de kansen en mogelijkheden van Internet of Things voor uw bedrijf in beeld te brengen en concreet aan de slag te gaan. De vier stappen zijn:

 1. Begin september: online invullen van een vragenlijst (nulmeting: 15-30 minuten) die u en ons inzicht geeft in stand van zaken, behoeften en ambities op het gebied van Internet of Things.
   
 2. Op 26 september 2018 (van 15.00 – 18.00 uur): deelname aan een kennissessie waarbij dieper ingaan wordt op de ontwikkelingen en kansen op het gebied van Internet of Things.
   
 3. Begin oktober: desgewenst onder persoonlijke begeleiding, met een adviseur de online survey nog eens doorlopen (is peil-meting van 15-30 minuten).
   
 4. Eind oktober: overhandigen rapport met de voor uw onderneming specifieke mogelijkheden en te nemen stappen voor een succesvolle business case. Samen met u bespreken we concreet welke acties uitgevoerd kunnen worden en welke partijen u daarbij kunnen ondersteunen.

 

Meer informatie en aanmelden

Het unieke aan dit traject is dat we met u meelopen: in de genoemde stappen, maar zelfs in een nader te bepalen vervolg. In september starten we met de eerste groep bedrijven. Hebben wij u niet benaderd en wilt u toch meedoen, dan kunt u zich registreren

Meer informatie kunt u ook vinden op de website IoT.   

Mocht u nog vragen hebben, mail naar rob.pijpers@liof.nl of bel 06-46978153. 
 

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Internet of Things voor ondernemers zijn: Zuyd Hogeschool,  Fontys Hogeschool, LIOF, Vodafone, Ziggo, Ericsson en Regitel.