Nieuws

Robots helpen kinderen met ernstige fysieke beperkingen bij het spelen

Docent-onderzoeker van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg Renee van den Heuvel beschrijft in haar proefschrift de potentiële mogelijkheden van robots ter ondersteuning van spel voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. Op woensdag 4 juli verdedigt ze haar proefschrift aan de universiteit van Maastricht.

Proefschrift

Het proefschrift van Van den Heuvel is getiteld: ‘The next generation of play-robots to support play in rehabilitation and special education for children with physical disabilities’.

Spelen is belangrijk

Spelen is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen met een beperking kunnen problemen ondervinden bij deelname aan spelactiviteiten. Ze kunnen het speelgoed bijvoorbeeld moeilijk vasthouden of bedienen. Een ander soort probleem is dat speeltuinen of speelpleinen niet goed toegankelijk zijn voor deze doelgroep. De kinderen zijn vaak aangewezen op hulp van anderen bij het spelen. Spelactiviteiten worden hierdoor deels of zelfs volledig onmogelijk. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en ICT bieden ook nieuwe speelmogelijkheden voor deze doelgroep. 

Kansen kinderrevalidatie

In haar proefschrift beschrijft Van den Heuvel de gebruiksvriendelijkheid, haalbaarheid en de potentie van robots voor kinderen met een ernstige fysieke beperking in de context van de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs. Uit haar onderzoek blijkt dat robots enorme potentie hebben in het ondersteunen van spelen en het behalen van doelen voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. Daarnaast blijkt dat kinderen het ontzettend leuk vinden om met robots te spelen en te ‘werken’.

Professionals niet voorbereid

Zorgprofessionals zijn vanuit hun opleiding en achtergrond vaak nog onvoldoende voorbereid op het werken met robots. Werken met robots vinden ze over het algemeen leuk en ze zien de meerwaarde voor de kinderen, maar extra ondersteuning in de vorm van instructie en training hierbij vinden zij wel zeer wenselijk. Zorgrobots zullen de professionals nooit vervangen in de toekomst, maar kunnen een goede ondersteuning zijn om de zorg leuker, beter en efficiënter te maken.

Datum en locatie 

De openbare verdediging van het proefschrift door Renée van den Heuvel vindt plaats op woensdag 4 juli 2018 om 14.00 uur. Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht.