Nieuws

Ontwikkeling 3D-geprinte, lichtgewicht elektrische raceauto: leerzaam traject

Techniekstudenten van Zuyd Hogeschool hebben samen met diverse innovatieve bedrijven hard gewerkt aan de ontwikkeling van een 3D-geprinte duurzame lichtgewicht elektrische raceauto. Belangrijke invalshoeken hierbij waren duurzame energie, duurzame materiaalontwikkeling en 3D-printtechnologie. Hierbij zijn belangrijke leer- en onderzoeksdoelen gehaald. Uitgangspunt van dit voor betrokkenen leerzame onderwijstraject, is het leerproces van de studenten en onderzoek met, door en voor partners.

Unieke ervaring

Bijkomend en ambitieus streven – normaliter duurt het ontwikkelen van een dergelijke raceauto meerdere jaren – was kwalificatie voor de race van Formula Student Netherlands op het circuit van Assen van 9 t/m 12 juli. “De studenten hebben ontzettend veel geleerd en hebben, ook door de samenwerking met bedrijven, een unieke ervaring opgedaan, maar helaas zit kwalificatie voor de race er waarschijnlijk niet in”, zegt projectleider Rob van Loevezijn. “Ondanks de tomeloze inzet van onze studenten, hebben we na de montage van de auto geconstateerd dat enkele belangrijke onderdelen, de ‘sidepods’, niet volgens de juiste specificaties zijn geprint, namelijk enkelwandig in plaats van ‘in sandwich’. Omdat we 3D-printtechnologie gebruiken, is het helaas niet mogelijk dit deel van de constructie te verwijderen en te vervangen. Hierdoor voldoen we niet volledig aan de veiligheidseisen en kunnen waarschijnlijk niet deelnemen aan de race. Ik vind dat aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant ook weer niet, want de race was geen doel op zich. Het hoofddoel van het ontwikkelen van deze lichtgewicht elektrische raceauto is immers het leertraject voor onze studenten.”

Omdat het leren voorop staat, zal het team toch naar Assen afreizen, zodat het gehele proces van keuring doorlopen kan worden. Op die manier kunnen de studenten uit eerste hand ervaren hoe dit in zijn werking gaat. De feedback die hierbij verkregen wordt, is belangrijke input voor eventuele vervolgtrajecten.

Design, materialen en technologie ontmoeten elkaar

Zuyd heeft ruime ervaring heeft met de ontwikkeling van ‘personenauto’s’ voor de Shell Eco-Marathon, een studentenwedstrijd op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Volgens Gino van Strijdonck, lector Material Science, gaat het bij een raceauto echter om de combinatie van materialen, design en technologie. “Kennis van verschillende opleidingen komt samen in de raceauto. Zo ontwikkelen en testen studenten van de opleiding Applied Science materialen, die de unieke 3D-geprinte body van de auto vormen. Studenten van de opleiding Engineering zijn weer verantwoordelijk voor de design en technologie. Dit onderwijsconcept van het samengaan van ontwerpen en ontwikkelen enerzijds en materialenkennis anderzijds vraagt veel afstemming, en is tegelijkertijd een fascinerend en leerzaam proces.”

Sponsoren

Naast samenwerking met studenten van andere opleidingen wordt er ook samengewerkt met diverse innovatieve bedrijven uit de regio. Deze bedrijven nemen niet alleen deel om hun eigen nieuwste innovaties te laten testen, maar vooral ook omdat zij het belang inzien van intensieve kennisuitwisseling met het onderwijs. Door de snelle technologische ontwikkelingen en de toenemende complexiteit van projecten in het werkveld zijn een hoog opleidingsniveau van afstuderende engineers en praktische kennis immers van groot belang voor dit soort vooruitstrevende bedrijven. Door op deze manier samen te werken kan het bedrijfsleven bijdragen aan dat hoge opleidingsniveau en komt het tegelijkertijd in contact met talentvolle en ambitieuze studenten. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de sterke vraag naar hoogopgeleid technische specialisten is dit voor hen een welkome bijkomstigheid.