Nieuws

Culturele afstand buitenlandverblijf bepaalt interculturele ontwikkeling

In haar kamerbrief over internationalisering van het onderwijs die gisteren is verschenen, benadrukt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, het belang van interculturele vaardigheden voor de carrièreperspectieven van studenten. Vanuit het lectoraat International Relationship Management van Zuyd Hogeschool verscheen op dezelfde dag een onderzoeksartikel in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, over de ontwikkeling van interculturele competenties bij studenten tijdens studieverblijf in het buitenland.

Onderzoek interculturele vaardigheden

De vraag die tijdens het onderzoek centraal stond, was in hoeverre studenten tijdens een buitenlandstage interculturele vaardigheden ontwikkelen. Dit is onderzocht door bij studenten van de faculteit International Business and Communication en de Hotel Management School (beide faculteiten van Zuyd Hogeschool) twee keer een vragenlijst (de Global Mind MonitorTM) af te nemen: voor hun vertrek naar het buitenland en na terugkomst.

Interessante uitkomst

Uit de analyses van het onderzoek naar de ontwikkeling van interculturele competenties komt naar voren dat studenten op bijna alle gemeten dimensies vooruitgang boeken. Maar de meest interessante uitkomst is dat die ontwikkeling sterker is naarmate de culturele afstand tussen Nederland en het land waar de student naartoe was geweest, groter was. Dat betekent dat het belangrijk is om bij internationaliseringsactiviteiten voor voldoende 'vervreemding' te zorgen, ook wanneer studenten niet ver weg gaan of zelfs gewoon in Nederland blijven.

Met dit onderzoek en eventuele vervolgstudies wil het lectoraat International Relationship Management van Zuyd Hogeschool opleidingen helpen om hun internationaliseringsactiviteiten zo vorm te geven, dat ze optimaal effect sorteren. Dit past in de visie van een doordachte, kwalitatief ingevulde benadering van internationalisering zoals de minister die ook uiteenzet in haar Kamerbrief.

Meer informatie artikel en contact

Wie interesse heeft in het op 4 juni 2018 in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (jaargang 36 –nummer 1) gepubliceerde artikel De ontwikkeling van interculturele competenties tijdens een studieverblijf in het buitenland: het belang van culturele afstand’ of in het onderzoek van het lectoraat in het algemeen, kan contact opnemen met dr. Mark Pluymaekers, lector International Relationship Management.