Nieuws
Gezonder en vitaler

Zuyd draagt steentje bij aan gezonder en vitaler Nederland

Op 29 maart 2017 heeft Zuyd in Maarssen een pledge (belofte) ondertekend in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Door het tekenen van de pledge belooft Zuyd, vanuit het onderdeel ‘Alles is gezondheid’ van het Nationaal Programma Preventie, om zich samen met andere partners in te zetten voor een gezonder en vitaler Nederland.

De pledge werd namens Zuyd ondertekend door René Lipsch, coördinator van het Preventiecentrum Zuyd. In de pledge staat wat Zuyd concreet gaat bijdragen aan een gezonde bevolking. Het landelijke gezondheidsprogramma streeft naar een vitaler en gezonder Nederland via acties op school, in de wijk, op het werk en in de zorg. Het uiteindelijke doel is een afname van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Breed inzetten op gezondheid
Behalve participatie aan ‘Alles is gezondheid’ zet Zuyd breed in op het gebied van gezondheidszorg. Voorbeelden zijn onder andere het project LIME (Limburg Meet), gericht op het slimmer en efficiënter inrichten van meten in de zorg, uitvoering van verschillende gesubsidieerde projecten rondom leefstijl, wijkgerichte zorg, eHealth/mHealth en zelfmanagement. En verder participeert Zuyd in verschillende proeftuinen waar onderzoek, mkb, interprofessioneel onderwijs en samenwerken in de praktijk bij elkaar komen. Voorbeelden van dergelijke proeftuinen zijn Kerkrade-West, Center Court, Qeske, MijnZorg en Blauwezorg.

Rolmodellen
Binnen Zuyd Hogeschool helpt het interdisciplinaire Preventiecentrum Gezondheid Zuyd medewerkers en studenten met het in balans houden, verbeteren of herstellen van hun gezondheid. Het Preventiecentrum werkt met ervaren, innovatieve en gekwalificeerde paramedici in samenwerking met Zuyd-studenten van diverse opleidingen. Hierbij is speciale aandacht voor het equiperen van studenten met kennis en vaardigheden over gezondheidsbevordering en risicopreventie, aangezien zij de rolmodellen van de toekomst zijn.