Nieuws
Zuyd voorzitter AMiCI

Zuyd voorzitter Europees netwerk AMiCI

Zuyd Hogeschool is vanaf april 2016 voorzitter van het Europees consortium AMiCI, dat onderzoek doet op het gebied van coatings in relatie tot infectieziekten en hygiënenormen. Het project 'Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious disease' (AMiCI) is goedgekeurd binnen het Europese COST-programma (Coöperation in Science and Technology).

Subsidie
Aan het project AMiCI is een projectsubsidie van ca. 500.000 euro toegekend om voor vier jaar netwerkactiviteiten te financieren voor Europese onderzoekers, ingenieurs en studenten die gezamenlijk hun ideeën en nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen.

Volksgezondheid
Infectieziektes vormen een permanente bedreiging voor de volksgezondheid. Volgens het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zullen naar verwachting meer dan 4 miljoen mensen een zorg-gerelateerde (ziekenhuis)infectie oplopen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid, maar brengt ook hoge zorgkosten met zich mee. 

Anti-microbial 
Anti-microbiële activiteit is een belangrijk wapen in de strijd tegen infecties. Het AMiCI-project stimuleert onderzoek naar het gebruik van anti-microbial coatings (AMC) in de gezondheidszorg. In dit onderzoek wordt gekeken naar: hoe effectief is de toepassing van deze coatings in de gezondheidszorg? Kunnen anti-microbial coatings infectieverspreiding voorkomen? Hebben deze coatings effect op de groeiende resistentie tegen antibiotica? 

Zuyd voorzitter
De leden van het AMiCI-consortium (waaronder onderzoekers van gerenommeerde universiteiten en bedrijven) zijn kennisinstellingen, bedrijven en organisaties betrokken bij naleving van internationale normen inzake hygiëne, uit 25 landen. Op 19 april 2016 heeft de kick-off meeting plaatsgevonden en is Francy Crijns (werkzaam bij de faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd en projectleider van diverse Antimicrobiële projecten) verkozen tot voorzitter van dit platform.