Welkom bij Zuyd

Welkom bij Zuyd

Hartelijk welkom nieuwe medewerker van Zuyd. Binnenkort is je eerste werkdag bij ons. Met de informatie op deze site kun je je alvast voorbereiden. De informatie die je hier vindt geldt voor alle nieuwe medewerkers. Informatie die specifiek is voor de academie of dienst waar je gaat werken krijg je van je leidinggevende of mentor.

Uitgebreidere informatie over onderstaande onderwerpen vind je op Zuydnet, het intranet van Zuyd. Zodra je een Zuyd-account hebt kun je op Zuydnet inloggen. Je ontvangt de inloggegevens zo snel mogelijk in je privé mailbox.

Op je eerste werkdag ontvang je een nieuwsbrief met (links naar) alle praktische informatie op Zuydnet, voor een goede en snelle start bij Zuyd. We wensen je veel succes met de voorbereidingen op je nieuwe baan bij Zuyd en tot ziens op je eerste werkdag!

Voorzieningen

Als medewerker van Zuyd kun je gebruik maken van allerlei praktische voorzieningen. Zo ontvang je een medewerkerskaart waarmee je kunt parkeren, printen en boeken lenen.

Arbeidsvoorwaarden en regelingen

Veel van de arbeidsvoorwaarden van Zuyd zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs (cao hbo). Het gaat om zaken als arbeidstijd, salaris, verlof en pensioen. Werk je bij Zuyd via Randstad Employability dan zijn er andere arbeidsvoorwaarden van toepassing. Verder zijn er allerlei regelingen waarvan je gebruik kunt maken.

Aan de slag als docent

Begin je als (startende) docent bij Zuyd dan komt er in het eerste jaar veel op je af. Niet alleen wat lesgeven betreft; je maakt ook kennis met de wereld van de hogeschool en alles wat daarbij hoort. 

Meer over Zuyd

Op zoek naar informatie over onze organisatie, onze missie en visie, kengetallen en jaarverslag?

Onze locaties

Zuyd heeft 12 locaties in de volgende steden:

Volg jij Zuyd al op social media?

Volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram of Twitter. Veel opleidingen en academies hebben ook eigen social media. Vraag ernaar bij je collega’s.

Rechten en plichten

Als medewerker houd je je natuurlijk aan de wet- en regelgeving en aan onze hogeschoolregelingen. Zo is er een Integriteitscode met handelingsvoorschriften, waarden en kaders die richting geven aan de manier waarop we met elkaar en met studenten omgaan. Vaak gaat het om gezond verstand en goede omgangsvormen. 
Wanneer je in opdracht van Zuyd met persoonsgegevens van studenten, collega’s of relaties werkt, heb je met de privacywet (Avg) te maken. Hun privacy is belangrijk en daar gaan we zorgvuldig mee om. Dat doen we ook met jouw gegevens. Hoe, dat kun je lezen in de privacyverklaring voor medewerkers.
Zuyd biedt verschillende vormen van rechtsbescherming voor medewerkers. Als je zelf een probleem hebt en er niet uit komt met de betrokkene, kun je je wenden tot onze vertrouwenspersoon of ombudsman.

Veilig werken: bereid je voor

Wij vinden het belangrijk dat je veilig kunt werken, in een veilige werkomgeving, met goed gereedschap en een goede werkinstructie. Op elke locatie zijn BHV’ers en EHBO’ers aanwezig om eerste hulp te verlenen indien nodig. Maar zelf moet je je natuurlijk ook aan regels en richtlijnen houden, gevaarlijke situaties vermijden en voorgeschreven en beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen gebruiken. We verwachten daarom van je dat je het veiligheidsreglement (pdf) leest voordat je start met je werkzaamheden bij Zuyd en dat je met je leidinggevende of mentor specifieke veiligheidsissues bespreekt.

Werken bij een hogeschool

Meer informatie over het werken bij een hogeschool (feiten, cijfers, strategische visie hbo, etc.) vind je op de webpagina’s van de Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad of Zestor.

Tot slot: test je kennis

Als je deze pagina tot hier hebt doorgelezen, weet je al veel over Zuyd. Test je kennis met de volgende vragen!