Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Academie Beeldende Kunsten Zuyd

Master Architectuur

Waarom Maastricht? Degenen die voor de Maastricht Academy of Architecture kiezen, doen dat steeds vaker om soortgelijke redenen als degenen die voor het conservatorium en de toneelschool in deze stad kiezen: een uitgesproken ambitieniveau.

De opleiding in het kort

De Master of Science Architectuur aan de Maastricht Academy of Architecture verschilt van de opleiding aan de Technische Universiteit, doordat u de twee jaar durende academische vorming en de twee jaar durende beroepservaringsperiode niet na elkaar volgt, maar parallel naast elkaar. Hierdoor koppelt u - in gelijk tempo en stap voor stap - specifieke ambitie-, kennis- en ervaringsniveaus aan elkaar.

Werken en studeren
Nadat u bent toegelaten tot de Master Architectuur moet u minimaal 20 uur en maximaal 32 uur per week werken bij een architectenbureau of een vergelijkbare werkgever. Parallel studeren en werken in de praktijk biedt u ervarings- en leermomenten die wezenlijk zijn voor de professionele vorming.

Lestijden
De lessen vinden plaats op maandag- en dinsdagavond van 19 tot 22 uur en op vrijdag overdag. 

Beste van Nederland

In de Keuzegids Masters 2018 staat deze Master Architectuur op de eerste plaats. De studenten  zijn over deze opleiding het meest enthousiast.   

Voor wie interessant?

De Master Architectuur is een vervolgopleiding voor afgestudeerde bachelors in het hbo, met name van de opleidingen:

  • Vormgeving | Architectuur en Interieur 
  • Built Environment

van Zuyd, met als afstudeerrichting Architectuur. In het eerste jaar leren deze twee type studenten van elkaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om in te stromen vanuit vergelijkbare opleidingen elders in het land en het buitenland.

Toelating
Om toegelaten te worden  tot de Master Architectuur moet u een diploma op hbo-niveau hebben in de richtingen zoals hierboven genoemd. Nadat u bent aangenomen werkt u minimaal 20 uur en maximaal 32 uur per week bij een architectenbureau of een vergelijkbare werkgever. De werkervaring wordt gemonitord en begeleid door een mentor van het architectenbureau en een beroepspraktijkcoördinator van de opleiding.

 

Contact

Meer contactinformatie