Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Hoogte collegegeld

Je kunt de hoogte van je collegegeld bepalen door de vragen hieronder te beantwoorden. Als je meerdere opleidingen volgt betaal je slechts één keer het hoogst verschuldigde tarief.

Wettelijk tarief
In Nederland betaal jij als student voor een deel zelf in de vorm van het wettelijk collegegeld. Een ander deel wordt door de Nederlandse overheid betaald, de zogenaamde rijksbijdrage.

 

Instellingstarief
Heb je al een bachelor- of masterdiploma of kom je niet uit een EU/EER-land, dan betaal je het hogere instellingstarief. Reden hiervoor is dat Zuyd voor jou geen rijksbijdrage meer krijgt. Het instellingstarief is een optelsom van het jaarlijks vastgestelde wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage (zonder de diplomavergoeding). Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat gelijk is aan de index van het wettelijk collegegeld en vastgesteld door het College van Bestuur. Zie ook het Regeling Toelating en Inschrijving (pdf).

 

Bereken je collegegeld
Je kunt de hoogte van je collegegeld bepalen door de vragen hieronder te beantwoorden.

 

Meer informatie

Meer informatie over het collegegeld van het jaar 2017 - 2018 vind je in het document (pdf): Regeling toelating en inschrijving

Contact

Stuur een e-mail

Oude collegegeldregeling

Wil je de regeling van het vorige schooljaar inzien? Bekijk hier de Regeling Inschrijving en Collegegeld van het jaar 2016-2017.

Studiefinanciering

Meer over leenstelsel