Informatie voor decanen en mentoren
Informatie voor decanen

Wie zijn uw contactpersonen?

Onze adviseurs helpen u graag. Zij stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van uw leerlingen op de opleidingen van Zuyd Hogeschool verbeteren. Zij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken op basis van de actuele informatie over Zuyd Hogeschool en de terugkoppelgegevens als studierendement van uw oud-leerlingen.

Marielle Diederen

Regio: Mbo en scholen Zuid-Limburg
Telefoon: +31 6 14 40 60 22
E-mail: marielle.diederen@zuyd.nl

Monique Krastman

Regio: scholen Zuid-Limburg
Mobiel: +31 6 15 11 99 91
Telefoon: +31 45 400 62 50
E-mail: monique.krastman@zuyd.nl

Michelle Schattenberg

Regio: Noord-Limburg
Telefoon: +31 6 36 56 41 48
E-mail: michelle.schattenberg@zuyd.nl 

Kennisuitwisseling

Onze adviseurs zijn betrokken bij diverse netwerken waaronder OVO Limburg (voortgezet onderwijs), WAL overleg (mbo) en Lica (Landelijk Expertisecentrum Aansluiting).

OVO-overleg
In dit overleg bespreken wij projecten en actuele ontwikkelingen in de verbetering van de aansluiting vo-ho-wo. Deelnemers zijn de decanen van het voortgezet onderwijs en de adviseurs uit het hoger onderwijs. Naast Zuyd en Fontys sluiten ook Maastricht University en Expertisepunt LOB aan. Gezamenlijk organiseren wij themabijeenkomsten voor decanen en mentoren. Thema’s zijn dan bijvoorbeeld nieuwe onderwijslocaties, overdracht LOB portfolio naar studiekeuzecheck of het welzijn van studenten en studentbegeleiding.