Cursussen en minoren
Minoren

Minoren

Bij Zuyd Hogeschool kun je kleur geven aan je studie, bijvoorbeeld door je keuzes voor minoren. Een minor is een samenhangend pakket van vakken van 15 EC. In het tweede deel van je opleiding kun je kiezen uit verschillende vormen van minoren. Met een minor kun je je verder specialiseren of juist je blikveld verbreden.

Soorten minoren
Minoren kun je binnen je eigen opleiding volgen, maar ook daarbuiten.

 • Blokvorm en lintvorm 
  De meeste minoren worden in blokvorm aangeboden. Dat wil zeggen dat je er 10 weken voltijds mee bezig bent. Een aantal minoren wordt in lintvorm aangeboden. In een lintminor is het onderwijs verspreid over minimaal 20 weken. De minor is dan in de vorm van deeltijdonderwijs. Afhankelijk hoe een onderwijsprogramma of een individuele studieroute is opgebouwd, kunnen lintminoren in sommige gevallen ook door voltijds studenten worden gevolgd.
 • Opleidingsminor 
  Opleidingsminoren bieden een verdere verdieping binnen de eigen opleiding. De minoren zijn alleen toegankelijk voor studenten van één specifieke opleiding.
 • Zuydminor 
  Zuydminoren zijn gericht op tenminste twee verschillende vakgebieden, waardoor er veel meer aandacht gegeven kan worden aan de complexiteit van de latere beroepspraktijk waarin immers vaak multidisciplinair wordt samengewerkt.
 • Doorstroomminor 
  Een doorstroomminor is een minor die je voorbereidt op het volgen van een universitaire master. Een aantal opleidingen van Zuyd biedt een doorstroomminor aan.

Op zoek naar een minor?
Ben je student van Zuyd Hogeschool en op zoek naar een minor? Kijk dan op Zuydnet voor het complete aanbod van Zuyd. Ben je student van een andere hbo-instelling en op zoek naar een minor bij Zuyd? Bekijk dan het aanbod van minoren in Nederland op de website van Kiesopmaat. Vul in het zoekvenster 'zuyd' in.

Geef kleur aan je studie 

Bij Zuyd Hogeschool kun je als student het beste uit jezelf halen. Haal meer uit je studie en verleg je grenzen. In het tweede deel van je studie maak je keuzes waarmee je jezelf kunt profileren. Bijvoorbeeld met de minorkeuzes, maar ook door je stages, afstudeerprojecten en scripties. Door op deze manier kleur te geven aan je eigen studie onderscheid je je van studiegenoten en aanstaande collega’s.