Nieuws
Nieuws

STERKplaats Heerlen bij Zuyd Hogeschool leidt op tot ervaringsdeskundige

Mensen met een verstandelijke beperking ontplooien vanaf vandaag hun talent tot ervaringsdeskundige bij Zuyd Hogeschool. Ze volgen deze opleiding in een speciale leerwerkplaats: Limburgs eerste ‘STERKplaats’. STERKplaats Heerlen is een initiatief van belangenorganisatie Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB), zorg- en welzijnsinstelling Koraal, de gemeente Heerlen en Zuyd Hogeschool.

De eerste studenten zijn vandaag gestart. Met een coach leren zij hun ervaringen te delen. “We vinden het belangrijk dat ze hun opleiding volgen waar ook anderen onderwijs krijgen”, zegt Henriette Bloemenkamp (opleidingsmanager Vaktherapie bij Zuyd). Zo leren de STERKstudenten meteen hun ervaringen te delen tijdens bijvoorbeeld (gast)lessen of in onderzoeken waar ze aan meewerken. Studenten met en zonder beperking, docenten en onderzoekers leren dan gelijkwaardig van en met elkaar. “De LFB gelooft in een samenleving waarin mensen met een beperking optimaal mee kunnen doen”, zegt Ellis Jongerius (ervaringsdeskundige en directeur van LFB). “Met de STERKplaatsen creëren we daarvoor de kansen en mogelijkheden.”

Met STERKplaatsen creëren we kansen voor mensen met een beperking om optimaal mee te kunnen doen.

STERKplaats Heerlen

Onderwijs en onderzoek

Het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren van Zuyd, de LFB, Koraal en de gemeente Heerlen vlak voor de zomer hun samenwerking voor de STERKplaats in een overeenkomst. “Voor Zuyd past de STERKplaats uitstekend binnen het kenniscentrum Gezonde en rechtvaardige samenleving, vindt bijzonder lector Begrijpelijk Communiceren, Ruth Dalemans. Haar bijzonder lectoraat hoort bij het lectoraat Autonomie en Participatie. “Het is geweldig dat we deze studenten de kans bieden zich te ontwikkelen en dat ze vanuit hun eigen ervaring ons iets leren over leven met een beperking. Ze geven onze toekomstige professionals de juiste handvaten om begrijpelijk te communiceren met mensen met een verstandelijke beperking.” En daar blijft het niet bij. De STERKstudenten kunnen straks ook buiten Zuyd aan de slag, zoals bij organisaties en gemeenten.

Zorg en onderwijs

Koraal is al net zo enthousiast over de samenwerking. De zorg- en welzijnsinstelling biedt cliënten zorg, ondersteuning, onderwijs en werk. De cliënten van alle leeftijden kunnen (verstandelijke) beperkingen hebben, maar ook ervaring met gedrags- of psychiatrische problemen. Op de STERKplaats Heerlen gaan een aantal cliënten nu als STERKstudent aan de slag. “Bij een STERKplaats komt al ons werk samen”, zegt Lara Kluijtmans, ontwikkelaar Strategie en Kennisontwikkeling van Koraal. “Geweldig dat Limburgse cliënten nu ook de kans krijgen om ervaringsdeskundige te worden.”

Stem laten horen

Dat Heerlen de Limburgse primeur heeft, maakt de gemeente trots. “En het is nog mooier dat we zo bijdragen aan een inclusievere samenleving”, vertelt Raoul Kleijntjens, medewerker Beleidsuitvoering Lokale Inclusie Agenda bij de gemeente Heerlen. Hij benadrukt dat het voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk is dat ze kunnen meedoen in de samenleving. “Iedereen doet er toe. Via de STERKplaats kunnen zij hun stem laten horen en daar dragen we als gemeente graag financieel aan bij.”

Samenwerken met STERKplaats Heerlen

STERKplaats Heerlen is gevestigd op de Zuydlocatie Nieuw Eyckholt in Heerlen. De eerste twee studenten zijn vandaag gestart, maar er volgen er snel meer. “We kijken er ontzettend uit naar de samenwerking met deze gemotiveerde STERKstudenten”, aldus Henriëtte Bloemenkamp. “Docenten, studenten en lectoren van Zuyd, maar ook organisaties in de regio nodigen we van harte uit om met ons samen te werken. We kijken graag naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.”   

Kijk voor meer informatie over STERKplaats Heerlen en contactgegevens op http://www.zuyd.nl/sterkplaatsheerlen.

Tijdens het symposium ‘Samen bereik je meer’ is STERKplaats Heerlen voor het eerst gepresenteerd. Dit symposium vond plaats in mei, ter gelegenheid van de start van de samenwerking tussen Zuyd en Koraal in het nieuwe lectoraat Begrijpelijk Communiceren.