Blog
Blog

My First One Day

Collegevoorzitter André Postema geeft maandelijks te denken over ontwikkelingen bij Zuyd, in de regio, maatschappij en onderwijsland. Deze keer gaat het over his First One Day...

Op 1 juni ben ik gestart als bestuursvoorzitter van Zuyd. Dit viel samen met een heidag van ons directieteam. Dus direct een mooie gelegenheid om de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien te delen.

Velen zullen herkennen dat je zoiets doorgaans na de eerste honderd dagen in functie doet. Deze first 100 days worden dan ingezet om vooral goed te luisteren naar wat er speelt, een analyse te maken van het langetermijnontwikkelpad waarop de organisatie zit en inzichtelijk te krijgen wat nodig is om dit in de gewenste richting te sturen. Omdat ik al sinds december vorig jaar deel uitmaak van het College van Bestuur van Zuyd, leek mij nog eens zo’n oriëntatieperiode teveel van het goede. Dus ging ik op die eerste junidag voor niets minder dan my first one day.

Daarmee lag de lat direct hoog. Een collega vertelde mij onlangs van haar kinderen (puberleeftijd) de vraag te hebben gekregen wanneer haar first one day was en hoe die was bevallen. Over het managen van verwachtingen gesproken. Maar goed, het gaat ook ergens om.

Ik ben die eerste dag gestart met het delen van een diep gevoelde trots op Zuyd. Trots dat we er iedere dag voor onze studenten en onze collega’s zijn. Trots op onze positie in de top van best gewaardeerde grote hogescholen van Nederland. Trots op de sterke verbondenheid van ons onderwijs, ons onderzoek en het werkveld. En trots dat we dat doen vanuit een organisatie waarin sterk teamwerk voorop staat, fouten maken mag en de humor nooit ver weg is.

Vervolgens hebben we doorgesproken over hoe we deze kracht nog verder kunnen benutten. De recente NSE-scores laten zien dat we het in vergelijking met collega-hogescholen elk jaar weer beter doen. Op naar plaats één! De waardering voor ons praktijkgericht onderzoek en de koppeling met het onderwijs is een succesformule. Net als de talrijke living labs waarin studenten, docenten, onderzoekers en werkveld samen werken aan direct bruikbare oplossingen. Daar wordt vanuit het hele land met belangstelling naar gekeken.

Uitdagingen zijn er ook. In Limburg worden te weinig kinderen geboren om nu en op termijn in de arbeidsmarktvraag te voorzien. En dan is er ook nog eens een bovengemiddelde trek van studiekiezers vanuit het voortgezet onderwijs naar het universitaire onderwijs, naar de Brainport-regio en naar de Randstad. Het is een kernopgave van Zuyd om meer studenten voor het beroepsonderwijs en voor de regio te behouden. Om afgestudeerden maximaal te verleiden om hier te gaan werken. En professionals blijvend te ontwikkelen, zodat zij zijn toegerust op wat nu en in de toekomst van hen wordt gevraagd. We hebben bij Zuyd met ons uitstekende onderwijs, onze stage- en duale programma’s, ons praktijkgericht onderzoek en ons aanbod voor professionals alle ingrediënten in huis om dat te bewerkstelligen. Het is zaak deze pk’s nog beter op het asfalt te krijgen.

Wat betekent dit voor de komende jaren? In de eerste plaats dat we blijven investeren in ons profiel als hogeschool waarin de passie voor de ontwikkeling van onze studenten voorop staat. Dus een versterkte inzet op de menselijke maat voor student én medewerker, op adequate begeleiding, op succesvol studeren. Daar hoort ook bij dat we onze student niet loslaten en uitval en studievertraging alleen accepteren wanneer dit daadwerkelijk de betere optie is. En dat we voor alle collega’s van Zuyd een inspirerende werkomgeving creëren, met veel ruimte voor professionele ontwikkeling en een acceptabele werkbelasting.

In de tweede plaats effectievere werving, in het bijzonder voor de opleidingen waar er sprake is van evidente arbeidsmarkttekorten. Dat is niet alleen een kwestie van betere voorlichting en marketing, maar evenzeer van intensieve samenwerking met het Limburgse voorgezet onderwijs, VISTA College en Gilde Opleidingen, en de Universiteit Maastricht. Op naar een gezamenlijke onderwijsruimte, die borg staat voor het optimaal bedienen én behouden van de (eu)regionale student en afgestudeerde. Samen met de bedrijven en instellingen en samen met de Brightlands-campussen. Daarmee gaan we echt het verschil maken.

En in de derde plaats herdefiniëren we bij Zuyd het thema van internationalisering. Met de International Business School Maastricht, European Studies, International Communication en de Vertaalacademie, met onze kunstenopleidingen en de Hotel Management School Maastricht heeft Zuyd reeds een sterk internationaal aanbod waar we trots op zijn. Daarnaast bedienen we met onze opleidingen en ons onderzoek in, onder meer, de domeinen Economie en Management, Gezondheidszorg en Welzijn en Techniek en ICT de brede euregio Maas-Rijn. De arbeidsmarkt vraagt echter verdere internationalisering, zowel kwantitatief (voldoende opgeleiden) als kwalitatief (global minds). Dat is in het geval van Zuyd, met meer buitenland dan Nederland, echt iets anders dan voor instellingen in de Randstad. En dat vergt óók dat we hard maken dat niet alleen het merendeel van onze Nederlandse studenten, maar ook het merendeel van onze buitenlandse studenten daadwerkelijk voor de regio behouden blijft.

Daarmee wordt zo’n first one day ook een brand new day. Elke dag opnieuw. Ik kijk daar naar uit.
 

André PostemaAndré Postema is sinds 1 juni 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.