Nieuws
Nieuws

‘Thuiswonende ouderen steunen en boek afronden’

Bijzonder lector Jerôme van Dongen hield op 14 juni zijn inaugurele rede. In de rubriek ‘5 vragen aan’ blikt hij terug op deze dag. Hij is nu officieel bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk.

1.     Hoe is het gegaan tijdens de inauguratie?

“Gezien alle leuke reacties en positieve feedback van aanwezigen, denk ik dat het goed is gegaan en dat ik mijn boodschap heb overgebracht. Ik vond het zelf in elk geval erg leuk en sjiek dat er zoveel mensen van verschillende organisaties waren. En natuurlijk familie, vrienden en collega’s.

2.    Was je erg zenuwachtig vooraf?

“De eerste vijf minuten was ik wel een beetje gespannen, maar de zenuwen verdwenen gelukkig snel. Het was vooral erg warm.”

3.    Welke reacties kreeg je na afloop?

“Mensen vonden het een leuk en inspirerend verhaal. Ze waren trots op me en vonden dat ik het goed had gedaan. Leuk om te horen. Veel mensen herkenden de thematiek en vinden de focus van het bijzonder lectoraat en de onderzoeksrichtingen relevant. Sommige netwerkpartners zien naar aanleiding van mijn verhaal zelfs nog meer mogelijkheden voor onderlinge samenwerking.”

4.    Wat hoop je dat het publiek het meest zal bijblijven?

“Dat mensen zich nog beter realiseren hoe belangrijk het samenspel is tussen de verschillende deskundigen in een wijk. Hun samenwerking en afstemming zijn cruciaal om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden in de toekomst. Die samenwerking is noodzakelijk om de kansen van burgers te vergroten. Tot slot heb ik ervoor gepleit om elkaar daarnaast ook meer informeel te ontmoeten. Een gesprek bij de koffieautomaat is ontzettend waardevol.”

5.    Wat staat op dit moment bovenaan je to-do-lijst?

“Het concretiseren van de centrale onderzoekslijnen. Vanuit het wijkleercentrum voor de ondersteuning van thuiswonende ouderen gaan we bijvoorbeeld kijken of we een RAAK Publiek onderzoek kunnen doen. Interprofessionele samenwerking tussen zorg en welzijn in een wijk zal het centrale thema zijn. Verder zijn collega Wim Goossens en ik bezig met de afronding van ons boek.”

Lees ook de inaugurele rede.