Nieuws
Nieuws

Thomas Regout International biedt studenten Zuyd Hogeschool een praktische (en leuke) leerschool

‘Op welke wijze kan Thomas Regout International de Sustainable Development Goals integreren in zijn nieuwe ERP-systeem?’ Over die vraag bogen zich onlangs veertig tweedejaarsstudenten (in tien groepen) van de opleiding Technische Bedrijfskunde van Zuyd Hogeschool. “De opdracht is breed, er komen verschillende disciplines in aan bod, zoals ERP-systemen, duurzaam ondernemen, change management en managementvaardigheden. Dat is leerzaam en interessant”, vindt student Bas Beckers.

Docent Paul Simonis: “Een van de pijlers van de opleiding Technische Bedrijfskunde is de intensieve samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Thomas Regout International is een van onze partners. Onze studenten kunnen daardoor al vroeg in de opleiding de praktijk in. Dat levert professionals op die na hun afstuderen direct aan de slag kunnen, met de juiste theoretische kennis én de juiste praktijkervaring.”

Het mes snijdt aan twee kanten

Thomas Regout International, lokaal sterk geworteld in de regio Zuid-Limburg, is een wereldspeler op het gebied van telescopische geleidesystemen. Cleo Göbbels, HR Business Partner bij het bedrijf: “Wij vinden het belangrijk om jonge mensen een goede leerschool te bieden in de vorm van uitdagende opdrachten en stages. Het mes snijdt aan twee kanten. De studenten doen waardevolle ervaring op. Ze zorgen voor een mooie dynamiek in het bedrijf en brengen up-to-date kennis mee. Hun inbreng is vaak verrassend en levert regelmatig nieuwe inzichten op. Bovendien maken we op deze manier kennis met de medewerkers van de toekomst.” Paul Simonis: “Onze partners denken mee over de invulling van projecten en het curriculum. Zo zorgen we ervoor dat onze opleiding naadloos aansluit bij de vragen en behoeften van het regionale bedrijfsleven.”

Onze partners denken mee over de invulling van projecten en het curriculum. Zo zorgen we ervoor dat onze opleiding naadloos aansluit bij de vragen en behoeften van het regionale bedrijfsleven.

Paul Simonis
docent Technische Bedrijfskunde

Kick-off

De tien weken durende opdracht ging van start met een kick-off bij Thomas Regout International. Cleo Göbbels: “Hier hebben we de studenten een goede indruk gegeven van ons bedrijf, onze visie, doelstellingen en ambities. We stonden destijds aan de vooravond van de introductie van een nieuw ERP-systeem en daarbij is cultuur, gedrag van medewerkers en het draagvlak voor verandering wezenlijk. Daarom hebben we de studenten ook een workshop gegeven over het DISC-model, een methode die inzicht geeft in gedrag en communicatie van mensen. Daarna zijn de studenten in tien groepen aan de slag gegaan met het formuleren van de opdracht. Hieruit is – na een pitch – de beste gekozen. We waren erg blij met deze opdracht, omdat die precies aansluit bij wat wij als bedrijf belangrijk vinden.”

We waren erg blij met deze opdracht, omdat die precies aansluit bij wat wij als bedrijf belangrijk vinden.

Cleo Göbbels
HR Business Partner bij Thomas Regout International

Samenwerking

“De disciplines die in de opdracht aan bod komen, komen overeen met de vakken die de studenten in het laatste blok van het tweede leerjaar krijgen. Zo kunnen ze de theorie direct praktisch toepassen. De studenten hebben in de uitvoering van de opdracht grotendeels zelf de regie in handen”, aldus Paul Simonis.” Ze bepalen dus zelf de insteek en de aanpak, en krijgen zo al een indruk van hoe het er later in een baan aan toe gaat.” Bas Beckers: “Om te voorkomen dat Thomas Regout International continu wordt benaderd door studenten in de verschillende groepjes is een stuurgroep samengesteld waarin elke groep is vertegenwoordigd. Zelf was ik ook lid van deze stuurgroep. Hier hebben we samen bepaald wat we wilden vragen, hebben we interviews gepland en enquêtes uitgezet. Alle informatie is met alle groepen gedeeld. Dit is een fijne manier van werken, omdat je leert naar elkaar te luisteren, samen te werken en goed te communiceren. Maar je leert bijvoorbeeld ook om met verschillende niveaus in een bedrijf een gesprek te voeren.”

Infographic

Aan het einde van de tien weken presenteerde elk groepje zijn bevindingen aan de hand van een infographic. “Ontzettend interessant om te zien hoe verschillend de verschillende groepen de opdracht hebben opgepakt. En hoe verschillend de uitkomsten en adviezen die ze hebben gegeven”, concludeert Cleo Göbbels. “De conclusies van studenten hebben ons bevestigd dat we de juiste werkwijze hanteren. Daarnaast vonden we het RACI-model (matrix met rollen en verantwoordelijkheden) erg praktisch en dat passen we dan ook toe bij de volgende implementatie.” 

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.