Nieuws
Nieuws

Brandbrief aan onderwijsminister over belang internationaal onderwijs

Bij het nemen van maatregelen om de internationale studenteninstroom beheersbaar te houden is maatwerk een vereiste. Door ruimte te bieden aan internationaal onderwijs waar dat kan en nodig is, en alleen daar beheersmaatregelen te treffen waar dat moet, wordt ervoor gezorgd dat we voldoende (ook internationaal) talent kunnen opleiden voor een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst. Dat hebben Limburgse onderwijsinstellingen, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven per brief laten weten aan onderwijsminister Dijkgraaf.

De brandbrief is opgesteld nu de Tweede Kamer heeft afgedwongen dat de minister begin 2023 met maatregelen moet komen, gericht op het beheersen van de instroom van internationale studenten.

Gooi het kind niet met het badwater weg, is de kern van de oproep van de ondertekenaars van de brief. Voldoende instroom van internationaal talent blijft komende jaren nodig voor Nederland. En zeker in grensregio’s en regio’s met een relatief sterke vergrijzing is dat absolute noodzaak.

In Limburg is de aanwezigheid van internationaal talent niet alleen logisch in een regio waar drie landsgrenzen samenkomen, maar ook een voorwaarde voor een volwaardig en sterk onderwijsaanbod. Dat versterkt bovendien de kansen voor de eigen jeugd.

Positieve impact

De economische en sociale ontwikkeling die zich sinds enkele decennia in Limburg voordoet, was en is gebaat bij de internationale studenten, (docent)onderzoekers en bedrijven die de regio hebben weten te vinden. Ook is de regio gebaat bij een opleidingsaanbod dat (ook in de toekomst) aansluit bij de behoeften van de regio. Nadelige effecten van de instroom, zoals sommige onderwijsinstellingen en regio’s elders sinds enkele jaren ervaren, zijn in Limburg niet aan de orde of beheersbaar.

Met de brief laten de onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven de minister zien dat internationaal onderwijs de economische structuur van Limburg versterkt, ten bate van Nederland als geheel.

De brief  is een gezamenlijk initiatief van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, VISTA college, gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo en de vier Brightlands innovatiecampussen.

Het percentage buitenlandse studenten bij Zuyd Hogeschool bedraagt 10%. Dit percentage ligt al jaren op een vergelijkbaar niveau.