Nieuws
Nieuws

Zuyd en partners delen circulaire kennis online

Zuyd is een van de vijftien organisaties die zijn aangehaakt bij CIRCONNECT. Dit is een nieuwe online-ontmoetingsplek. Kennisinstellingen, ontwerpers, brancheverenigingen, regionale innovatiepartijen en overheden delen hier hun kennis en ervaringen over circulair ontwerpen.

Doordat het platform breed toegankelijk is, hoeven anderen het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit versnelt de overgang naar een circulaire economie. “Die transitie is urgent door de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende afvalberg. Maar ook de uitdagingen rond stikstof en CO2-uitstoot vormen steeds dringendere problemen”, zeggen de vijftien partners.

Economisch aantrekkelijk

Omdat 80 procent van de milieu-impact van een product wordt bepaald in de ontwerpfase is circular design de spil. In de praktijk werken al steeds meer bedrijven en ontwerpers aan circulaire producten, diensten en businessmodellen. Ze ontdekken dat dit ook economisch aantrekkelijk is en nieuwe kansen oplevert.

Tegelijkertijd is het leerproces nog in volle gang. Partijen zoeken daarom naar nieuwe kennis en tools voor innovatie. CIRCONNECT verzamelt en verrijkt die kennis zodat iedereen ermee aan de slag kan: van ontwerpers en ondernemers tot beleidsmakers, onderzoekers en docenten. Het nieuwe platform is één van de kanalen die CIRCONNECT hiervoor inzet.

Bijna 100 bijdragen

Op het platform staan nu al bijna 100 kennisbijdragen over circular design. Wekelijks komen daar nieuwe items bij. Het aanbod is breed en varieert van webinars over Product-as-a-Service businessmodellen en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, tot een training over het circulair ontwerpen van elektronica, een onderzoeksrapport over houtafval en verhalen van ondernemers die circular design in praktijk brengen.

CIRCONNECT besteedt specifiek aandacht aan de belangrijkste sectoren: bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie en voedsel & agri. “Een belangrijke uitdaging voor CIRCONNECT is dat we kennis van al deze partners op een toegankelijke manier naar ontwerpers en bedrijven brengen. Er zijn veel dikke rapporten en over het algemeen hebben mensen geen zin die te lezen. Wij vertellen: dit staat in het rapport en als je met dit onderwerp bezig bent, dan is dát handig om erbij te pakken”, legt programmanager CIRCO, Pieter van Os uit.

Vijftien partners

De vijftien organisaties achter CIRCONNECT zijn behalve Zuyd: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Branchevereniging voor Meubelindustrie en Interieurbouw (CBM), CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL), Hogeschool van Amsterdam, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Midpoint Brabant, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.), de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), Oost NL, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, TNO, TU Delft, Versnellingshuis Nederland circulair!

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.