Nieuws
Nieuws

Huisvestingsplannen Zuyd Hogeschool in Heerlen, Maastricht en Sittard

Ruim twee jaar geleden heeft Zuyd Hogeschool een strategisch Vastgoed- en Huisvestingsplan voor de uitvoering van verschillende huisvestingsplannen uitgewerkt. Allereerst voor de gebouwen van de Podiumkunsten (Conservatorium Maastricht en Toneelacademie Maastricht), het Maastricht Institute of Arts en de Hotel Management School Maastricht voor de periode 2020-2026. Aansluitend ontwikkelt Zuyd plannen voor de huisvesting van locatie Heerlen. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Zuyd over de huisvestingsplannen: “Wij vinden het belangrijk dat onze studenten, docenten en medewerkers kunnen studeren en werken in moderne, duurzame en toekomstbestendige gebouwen.”

Op de vraag waarom een strategisch Vastgoed- en Huisvestingsplan nodig is stelt Van Nugteren: “In dit strategische plan kijken wij een flinke periode vooruit naar wat nodig is om de huisvesting van Zuyd aan te laten sluiten bij de toekomstige eisen. We kijken dan niet alleen naar de gebouwen en de inrichting, maar ook naar wat passend is bij de verschillende opleidingsvormen.” De miljoeneninvestering heeft tot doel dat de verschillende locaties van de opleidingen na verbouwing of nieuwbouw nog beter afgestemd zijn op de opleidingsbehoeften, gecombineerd met het samen leren en ontmoeten van studenten. Bij de (ver)bouwplannen is ook rekening gehouden met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. “Duurzaam is nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen die gelden plus enkele extra’s. Toekomstbestendigheid borgen we door onder meer rekening te houden met nieuwe vormen van leren en samenwerken. Met de aangepaste huisvesting in Maastricht kunnen we daar weer twintig jaar vooruit. Uit ervaring weten we dat een aantrekkelijk gebouw een positieve uitwerking heeft op leren en werken.”

Huisvesting in Heerlen en Sittard

Het voorgaande gaat over de locaties in Maastricht, maar Zuyd heeft ook onderwijsgebouwen in Heerlen en Sittard. Van Nugteren: “Om met die laatste stad te beginnen: een aantal jaar geleden werd in Sittard de huisvesting al herzien en nieuwbouw Ligne gerealiseerd. Dat maakt dat er voor Sittard de komende jaren geen nieuwe huisvestingplannen nodig zijn. Voor locatie Nieuw Eyckholt in Heerlen bekijken we hoe we het teveel aan vierkante meters − afgezet tegen het aantal studenten en medewerkers − kunnen terugbrengen en wat een huisvestingsoplossing op termijn kan zijn.” De directeuren van de opleidingen in Heerlen zijn nauw betrokken bij de verkennende opties. Voor Nieuw Eyckholt onderzoekt Zuyd bijvoorbeeld de mogelijke verkoop van het D-E gebouw. “Mochten wij een deel van het gebouw kunnen afstoten dan betekent dit een herinrichting van Nieuw Eyckholt voor de huidige gebruikers. Daarnaast heeft het gemeentebestuur van Heerlen bij ons aangegeven dat het graag met ons wil onderzoeken of wij ons in het centrum van Heerlen kunnen vestigen. We verkennen nu alle mogelijkheden. Naast overleg met de directeuren zullen wij ook onze medezeggenschap betrekken bij het bespreken van de verschillende opties. Als College van Bestuur verwachten wij na komende zomervakantie de richting te hebben bepaald.”

“Wij vinden het belangrijk dat onze studenten, docenten en medewerkers kunnen studeren en werken in moderne, duurzame en toekomstbestendige gebouwen.”

Olaf van Nugteren

Realisatie plannen

In Maastricht is Zuyd eveneens druk met het realiseren van huisvestingsplannen. Zo werd vorig jaar de Student Residence bij de Hotel Management School Maastricht officieel geopend. “Het gaat om 390 woonunits voor studenten aan de Jerusalemweg in Maastricht. Verder zijn we bezig met de herinrichting van het terrein, waardoor dit een parkachtig karakter krijgt. Er zijn ook plannen om het onderwijsgebouw te vernieuwen.” De uitvoering van die plannen start naar verwachting over een jaar of twee. “Ook hier geldt dat wij dit in goed overleg met alle betrokkenen, inclusief de medezeggenschap realiseren.”

Maastricht Institute of Arts

Bij het Maastricht Institute of Arts (voorheen Academie voor Beeldende Kunsten) staan ook de nodige veranderingen in de huisvesting op het programma. Het Maastricht Institute of Arts huisvest vanaf september 2023 al zijn opleidingen samen aan de Brusselsestraat/Herdenkingsplein. “Vorig jaar hebben we ‘Sociëteit De Stuers’ verkocht aan de Oostwegel Collection”, licht Van Nugteren desgevraagd toe. “We hebben de mogelijkheid om het gebouw voorlopig nog te blijven gebruiken. Dat komt goed uit want het gebouw aan het Herdenkingsplein wordt verbouwd. Het biedt dan straks naast de huidige opleidingen ook onderdak aan de opleidingen Communication and Multimedia Design en Vormgeving | Visuele Communicatie.” Docenten en studenten denken mee over die verbouwing en herinrichting. Onderdeel van de plannen is ook de herinrichting van het Herdenkingsplein zelf. “Wij betrekken ook de omwonenden bij onze plannen.”

Nieuwbouw Podiumkunsten

De gebouwen van de Podiumkunsten voldoen niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. Door de monumentenstatus van de panden is renovatie slechts deels mogelijk en brengt hoge kosten met zich mee. Van de mogelijke opties voor andere huisvesting heeft het College van Bestuur van Zuyd besloten – na overleg met de gebruikers – om de opleidingen van de Podiumkunsten samen onder te brengen in nieuwbouw. Van Nugteren: “Ook hier zijn docenten en studenten van beide academies betrokken om hun wensen kenbaar te maken. Eerst moeten we nu een locatie verwerven om te kunnen starten met het ontwerpen van het nieuwe gebouw. Voor de locatie zijn verschillende opties in beeld die we bekijken.”