Nieuws

Theo Bovens lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool

Drs. Theo Bovens wordt per 1 februari 2022 lid van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool. Bovens is momenteel waarnemend burgemeester van Enschede en was daarvoor onder meer gouverneur (Commissaris van de Koning) van de provincie Limburg en voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit in Nederland en Vlaanderen.

Theo Bovens

De benoeming van Bovens vindt plaats op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad van Zuyd. Hiertoe is unaniem besloten door de Raad van Toezicht. Voorzitter Marja van Dieijen-Visser: “Als voormalig bestuurder bij de Open Universiteit en plaatsvervangend faculteitsdirecteur bij Universiteit Maastricht is Theo Bovens goed ingevoerd in het hoger onderwijs en onderzoek. Bovendien heeft hij zich, onder meer als gouverneur, sterk gemaakt voor de verbinding tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid, en voor regionale verbondenheid.” Bovens – van huis uit historicus – is getrouwd en heeft één dochter.

De benoeming van Theo Bovens (1959) gaat in per 1 februari 2022. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en kan eenmaal met eenzelfde periode worden verlengd. Per 1 januari 2022 vinden twee andere mutaties in de Raad van Toezicht van Zuyd plaats: per 31 december 2021 treden prof. dr. Frank Cörvers en Loet Smeets RC af in verband met het verstrijken van hun tweede zittingstermijn.

De Raad van Toezicht van Zuyd staat onder voorzitterschap van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, oud-voorzitter van Maastricht UMC+. Naast Van Dieijen-Visser en Bovens, bestaat de Raad van Toezicht van Zuyd per 1 februari 2022 verder uit drs. Luvic Janssen, prof. dr. Jan Harm Zwaveling en drs. Hans Dijkman.