Nieuws

Luc Lanclus benoemd tot directeur Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

Vanaf 1 augustus aanstaande neemt Luc Lanclus de rol van directeur/bestuurder op zich bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Cyriel Mentink, op dit moment directeur ad interim van CHILL, wordt vanaf genoemde datum directeur onderwijszaken. Met de komst van Lanclus wordt het netwerk van CHILL in het domein Chemie verder verstevigd en zijn belangrijke voorwaarden ingevuld voor de toekomstige ambities van de organisatie.

“De ambities zijn stevig”, stellen Lanclus en Mentink. “CHILL heeft als opdracht om onderwijs en bedrijfsleven scherper op elkaar te laten aansluiten, te zorgen voor voldoende kwalitatieve instroom in het domein Chemie en jong talent aan onze regio te verbinden. Dat is de afgelopen jaren vooral op HBO-niveau succesvol gebleken. We zien steeds meer jonge mensen met actuele kennis aan de slag gaan bij bedrijven waarmee ze tijdens hun studie bij CHILL in aanraking zijn gekomen. Onze uitdaging is om dat nu samen met de ROC’s op MBO-niveau te verwezenlijken.

De ambities zijn stevig.

Voor procestechniek en maintenance komt de focus te liggen op opleiden van jonge mensen voor de productiesites van Chemelot. Ook met Maastricht University wordt al op diverse terreinen samengewerkt maar willen we de verbinding versterken. Dat zijn mooie en grote uitdagingen. Er is werk aan de winkel!”

Cyriel Mentink (l) en Luc Lanclus (r)

Nieuw management

Luc Lanclus heeft een achtergrond bij onder andere DSM Dyneema en DSM Engineering Plastics waar hij verschillende directiefuncties bekleedde. Daarbij lag een belangrijke focus op het managen van verandertrajecten en groei in de productieomgeving. Vanaf 2015 was hij COO en sitemanager van de Brightlands Chemelot Campus. In die rol had hij een belangrijke bijdrage aan de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de campus.

Cyriel Mentink was program manager bij het Centre of Sustainable Environment en één van de grondleggers van CHILL. Vanaf 2011, het oprichtingsjaar van CHILL, is hij in diverse rollen actief geweest met de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven als focusgebied. De afgelopen periode was hij directeur ad interim bij CHILL.

CHILL

CHILL is een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten en biedt state-of-the-art laboratoriumvoorzieningen. Het Lab is een samenwerking tussen SABIC, DSM, Zuyd Hogeschool, Maastricht University, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College.