Nieuws

Batterijtechnologie mogelijke oplossing voor energieopslag

Op windstille en grijze dagen wekken we weinig elektriciteit op uit duurzame energie en zijn we voor onze elektriciteitsopwekking nog steeds voor een groot deel afhankelijk van kolencentrales. Dat remt de energietransitie. Energieopslag kan dit proces doorbreken en is een van de technologieën die een 100% duurzaam energiesysteem mogelijk maken. Tijdens het event ‘Cleantech Energy Crossing op 6 juli gaan drie sprekers in op batterijtechnologie, de rol en mogelijkheden van batterijen in het elektriciteitsnet (onder andere de zeezoutbatterij van het product- en procesinnovatiebedrijf Dr Ten) en het belang van energieopslag in de energietransitie. U bent van harte welkom.

Consortium

Binnen het INTERREG Va-project Cleantech Energy Crossing worden verschillende innovatieve batterijtechnologieën ontwikkeld. Een daarvan is de zeezoutbatterij van Dr Ten, een batterij gebaseerd op goedkope en goed toegankelijke materialen. In een consortium van verschillende bedrijven en kennisinstellingen, waaronder Zuyd Hogeschool (lectoraat Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving), wordt in dit project gewerkt aan een demonstratieproject waar de zeezoutbatterij in een micro-grid setting wordt gedemonstreerd.

Demonstratie zeezoutbatterij van Dr Ten

Bij deze nodigen wij u uit om de bijeenkomst Cleantech Energy Crossing: Lancering eerste Batterijsysteem op 6 juli 2018 van 15.00-17.30 uur in Heerlen bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk dit batterijsysteem te bekijken en wordt meer toelichting gegeven. Drie sprekers gaan in op batterijtechnologie, de rol van batterijen in het elektriciteitsnet en het belang van energieopslag in de energietransitie.

Meer informatie

Locatie: De Wijk van Morgen, Tesla 5 in Heerlen.