Nieuws

Veel nieuwe ideeën Abdij Rolduc na Week van het Lege Gebouw

Voor het eerst in haar zesjarig bestaan werd de Week van het Lege Gebouw buiten de Randstad georganiseerd. De 48 studenten die dit jaar deelnamen reisden af naar het bourgondische zuiden van Nederland. In Kerkrade staat het historische pand Abdij Rolduc dat deels leegstaat. Het deel dat tot 2009 dienst deed als schoolgebouw van college Rolduc, een van Neerlands oudste onderwijsinstellingen, zoekt een nieuwe bestemming.

Studenten

De deelnemende studenten verblijven en werken vijf dagen in het deels leegstaande kloostercomplex. De studenten zijn onder andere afkomstig van Zuyd Hogeschool, de Vrije Universiteit, de Reinwardt Academie en Hogeschool van Amsterdam. Van donderdag 24 mei tot en met maandagmiddag 28 mei dompelden zij zich onder in het verleden van het gebouw en de streek om langs die weg een nieuwe toekomst voor het gebouw te ontwikkelen.

Kennismaking

Op donderdag maakten de studenten kennis met elkaar, met het gebouw en de omgeving. Er werden multidisciplinaire teams gevormd om zoveel mogelijk verschillende expertise binnen de teams te brengen. De expertisegebieden zijn onder andere: facility management, zorg, build environment, architectuur en cultureel erfgoed. Onder andere gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg en burgemeester Jos Som van Kerkrade heetten de studenten welkom en wensten hen veel succes. In het vervolg van de Week van het Lege Gebouw inspireren tal van deskundigen uit de beroepspraktijk de teams in het bedenken en uitwerken van hun ideeën.

Aan de slag

Op vrijdag startten de projectgroepen met het echte werk. ‘Veel studenten trokken erop uit om met de mensen uit de omgeving te praten. Actief op zoek naar meerwaarde voor de omgeving, met in het achterhoofd de geschiedenis van het gebouw’, zegt Joop van Duren lector Facility Management bij Zuyd Hogeschool. Dat leidde uiteindelijk tot fraaie opbrengsten die de studenten op maandag 28 mei presenteerden in groepjes.

Van abdijbier experience tot volksklooster

Een groep kwam met het idee om het leegstaande deel van Rolduc te gebruiken als volksklooster. ‘Jong en oud kunnen er terecht om de waan van alledag achter zich te laten en te herbronnen’, aldus Van Duren. Een plaats waar jong en oud van elkaar kunnen leren om te gaan met het stressvolle bestaan.

Twee groepen kwamen met het idee in het schoolgebouw oude ambachten te laten herleven. Dit sluit aan bij de toenemende belangstelling voor oude ambachten. Een groep legde meer de nadruk op het gebruik door zzp’ers die voor een gereduceerd tarief hun ambacht kunnen uitvoeren in een omgeving die aansluit bij belevingswereld van oude ambachten. De andere groep legde meer de nadruk op het culturele en spirituele karakter van de uit te oefenen ambachten.

Een andere groep gooide het over een heel andere boeg. Abdij Rolduc brouwt al sinds 1146 haar eigen bier. Met de toenemende belangstelling voor speciaalbieren (in heel Nederland, maar zeker ook in de Euregio) leek het de studeten een goed plan om bezoekers kennis te laten maken de totstandkoming van het Abdijbier. Compleet met proeflokaal, biersommelier opleiding en rondleiding door de brouwerij.

Nog een ander idee was om een paardenhotel te beginnen bij het kloostercomplex gecombineerd met een restaurant waar studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring kunnen opdoen op de arbeidsmarkt. Het paardenhotel spreekt een exclusievere doelgroep aan en door studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erbij te betrekken moet het er uiteindelijk toe leiden dat er meer sociale cohesie ontstaat.

Tot slot werd een idee gepresenteerd om van Rolduc een broedplaats te maken voor jonge ondernemers. Een plek waar ze hun bedrijfje kunnen ontwikkelen, terechtkomen in een community waarin starters elkaar ondersteunen en helpen.

Leerzaam

De studenten hebben veel geleerd in de kleine week dat ze aan dit project werkten. ‘Doordat de teams multidisciplinair waren samengesteld, kon elke student op een bepaald moment in het project het voortouw nemen. Sommige studenten waren economisch wat beter onderlegd, anderen op bouwkundig gebied. Ze vullen elkaar mooi aan’, aldus Van Duren. Alle groepen hebben een plan ingediend voor de herontwikkeling van het gebouw, compleet met financiële paragraaf en terugverdientijd. De organisatie van de Week van het Lege Gebouw is uitermate te spreken over de opbrengsten van het project. Alle ideeën worden nu verder onderzocht. Er wordt gekeken of plannen (gedeeltelijk) kunnen worden uitgevoerd. In de herfst komt de organisatie met een brochure  en dan is ook meer te zeggen over de uitvoerbaarheid van de plannen.