Project
Wijkgerichte Zorg

Nurses in the Lead towards High Quality Community Care

De leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen versterken bij het implementeren van evidence based zorginnovaties, dat was de inzet van het onderzoek Nurses in the lead. Het toepassingsgebied was: bevorderen dat teamleden de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen stimuleren.

De rol van de wijkverpleegkundige
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en daarmee neemt de complexiteit van de zorg aan huis toe. Ook omdat ouderen na opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis steeds sneller worden ontslagen. De rol van de wijkverpleegkundige die toeziet op de kwaliteit van zorg wordt zodoende steeds belangrijker. Hij/zij stelt met de cliënt het zorgdossier op, zorgt ervoor dat zorg is afgestemd en stuurt teamleden aan op de inhoud van zorg. Dat alles vraagt om leiderschap.

Versterken van leiderschap
Het project Nurses in the lead dat in 2017 van start ging, had als inzet: het verder ontwikkelen en versterken van het leiderschap van de wijkverpleegkundige. Daarbij lag de focus op wetenschappelijk onderbouwde innovaties en op een werkwijze waarin zorgmedewerkers de zelfredzaamheid van ouderen stimuleren. Ofwel: goed nagaan wat mensen zelf nog kunnen, dat stimuleren en meer zorgen met ‘de handen op de rug’.

Promotie
Ruth Vogel is  gepromoveerd op 4 februari 2022 waarbij ons lectoraatslid Dr. Gerrie Bours als co-promotor en Prof. Dr. Sandra Zwakhalen en lector Dr. Erik van Rossum als promotor betrokken waren.
Bekijk hier het proefschrift.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Gerrie Bours, gerrie.bours@zuyd.nl