Project
Wijkgerichte Zorg

Nurses in the Lead towards High Quality Community Care

Binnen dit project is een aanpak ontwikkeld om het leiderschap van wijkverpleegkundigen te versterken. De aanpak is inmiddels geëvalueerd op effect en proces. Het blijkt een veelbelovende aanpak te zijn. Op dit moment worden de resultaten beschreven in de vorm van een proefschrift door promovendus Ruth Vogel. Het project wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO) en is gefinancierd door ZonMW en de AWO.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Gerrie Bours, gerrie.bours@zuyd.nl of