Project
Wijkgerichte Zorg

Digitale beweeglessen

Iedereen in Nederland is geraakt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus. Ook medewerkers van Stichting Ecsplore (onderdeel van MIK-PIW groep) hebben van de ene op de andere dag diverse activiteiten moeten staken. Dit heeft met name gevolgen gehad voor het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) programma waarin tal van bewegingsactiviteiten voor meer dan 1500 senioren vanaf 55 jaar worden aangeboden. Naast het fysieke aspect van deze bewegingsactiviteiten, is ook het sociale aspect ontzettend belangrijk. Zelfredzame en vitale burgers komen deze periode wel zelfstandig door; voor kwetsbare en alleenstaande senioren is dit een stuk lastiger. Het aanbieden van digitale beweeglessen is een mogelijke oplossing.

De doelstelling van dit project is om de ouderen die meedoen aan het MBvO programma ondanks alle restricties m.b.t. corona toch in beweging te houden. Dit door het aanbieden van online beweeglessen en contactmomenten waarin de ouderen worden uitgedaagd om actief en daarmee vitaal te blijven. Ouderen worden geholpen in het gebruik van de digitale hulpmiddelen die worden ingezet om voorgaande doelstelling te realiseren.

Het project is in samenwerking met de innovatiewerkplaats van MIK en PIW groep en het Lectoraat Wijkgerichte Zorg uitgevoerd. De onderzoeksvraag luidt:

In welke mate kan het initiatief “Digitale beweeglessen” een bijdrage leveren aan het fysiek en sociaal functioneren van ouderen (55+), bekeken vanuit het perspectief van deelnemers en beweegcoaches?

Deze monitoring heeft als doel bij te dragen aan een duurzame implementatie en vervolgens borging van de digitale beweeglessen in de praktijk.

Het project wordt gefinancierd met middelen uit de SET regeling. Naar verwachting worden de resultaten van dit project in het najaar van 2021 hier op de website gepubliceerd. 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Laura Hochstenbach, laura.hochstenbach@zuyd.nl of Nadine Spierts, nadine.spierts@zuyd.nl.