Kwaliteitsafspraken
Kwaliteitsafspraken

Kwaliteitsafspraken

Bij de invoering van het leenstelsel heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld aan hogescholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bij Zuyd hebben we dit serieus aangepakt. Samen met het College van Bestuur en de medezeggenschap van Zuyd hebben we afspraken gemaakt over de besteding van dat extra geld. Deze afspraken noemen we de Kwaliteitsafspraken. Op deze pagina lees je hoe we de Kwaliteitsafspraken gebruiken om het onderwijs voor jou beter te maken.

Maak jouw opleiding beter met een studentvoucher

Wist je al dat jij als student van Zuyd een studentvoucher van ogneveer €2.500 kunt aanvragen voor je opleiding? Hiermee heb je zelf invloed op het verbeteren van je opleiding. Je kunt bijvoorbeeld een studentvoucher aanvragen voor spullen zoals extra apparatuur, maar ook voor het organiseren van een educatieve activiteit. Zolang het iets toevoegt aan je opleiding én het voor langere tijd meegaat, mag je zo creatief zijn als je zelf wil! Kijk in de uitklap hieronder waar je aanvraag aan moet voldoen. 

 • Wanneer kun je een voucher aanvragen?

  Je kunt elk moment in het studiejaar een studentvoucher aanvragen. We bespreken vervolgens met de Centrale Medezeggenschapsraad welke aanvragen goedgekeurd worden. 

 • Waar moet je aanvraag aan voldoen?

  Als je gebruik wil maken van een studentvoucher moet je aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Per aanvraag geldt een richtlijn van ongeveer € 2500,-. Dit mag ook een bijdrage zijn voor een grotere aankoop.
  • Als de middelen niet (volgens afspraak) worden uitgegeven kunnen ze worden teruggevorderd.

  • Je kunt een studentvoucher aanvragen als:
   • groep van minimaal 3 studenten van Zuyd Hogeschool
   • studentorganisatie van Zuyd Hogeschool
   • academieraad van Zuyd Hogeschool
  • Het is belangrijk dat hetgeen waar je een voucher voor aanvraagt toegevoegde waarde voor je opleiding heeft en voor langere tijd ingezet of meermaals gebruikt kan worden.
  • Als het om fysieke spullen gaat, dan ligt het eigendom ervan altijd bij Zuyd Hogeschool
  • Voorstellen worden besproken met de studentgeleding van de CMR (geen beslissingsrecht, wel inspraak)
  • Als we meerdere aanvragen per opleiding krijgen, beoordeelt Zuyd Hogeschool per situatie hoeveel aanvragen van de betreffende opleiding maximaal goedgekeurd worden.

  Benieuwd naar een voorbeeld? Tijdens de vorige ronde hebben studenten van de Toneelacademie bijvoorbeeld een studentvoucher gekregen voor een bakfiets om spullen voor een voorstelling mee te vervoeren en voor een kast waarin camera’s veilig opgeborgen kunnen worden.

 • Wat verwachten wij van jou?
  1. Je legt je idee uit. Wat voegt het toe voor studenten van Zuyd? Op welke manier kan het langere tijd ingezet worden of vaker gebruikt worden?
  2. Je geeft een duidelijke uitleg over hoe je het geld gaat besteden en maakt een begroting.
  3. Je zorgt ervoor dat je beschikbaar bent om vragen te beantwoorden als dat nodig is. Wijs onderling een contactpersoon aan en geef de contactgegevens van diegene aan ons door via het aanvraagformulier.
  4. Je bent bereid om mee te werken aan communicatie-uitingen rondom je aanvraag, zoals  een bericht op zuyd.nl, Zuydnet of social media.

Thema's

Zuyd in de Euregio

Als student van Zuyd bevind jij je midden in de Euregio. Dit gezamenlijke werkveld in Nederland, Duitsland en België heeft enorme potentie voor jou tijdens én na je opleiding. De verschillende gebieden versterken elkaar en leiden tot innovatie. Dit biedt jou volop kansen als student en als starter op de arbeidsmarkt. We willen je bij Zuyd dan ook de kans geven om de kennis op te doen waar de beroepspraktijk in de Euregio om vraagt. Daarom investeren we in een Euregionaal taal- en cultuuraanbod dat toegankelijk is voor alle studenten binnen Zuyd.

Dat doen we als volgt:

 • We gaan Euregionale samenwerkingen aan met bedrijven, overheden en kennisinstellingen, zodat jij bijvoorbeeld op uitwisseling of stage kunt gaan.
 • We ontwikkelen een aantal taal- en cultuurminoren, zodat je na je studie makkelijker in of met onze buurlanden kunt gaan werken.
 • We organiseren Euregionale activiteiten, zodat jij kunt verkennen wat de Euregio te bieden heeft.

Op deze manier word jij niet beperkt door grenzen, maar word je klaargestoomd om de mogelijkheden van de Euregio optimaal te benutten.

Volg een minor over de Euregio
Wist je dat we bij Zuyd ook een aantal Euregio minoren aanbieden? Deze zijn breed toegankelijk voor al onze studenten. Deze minoren vergroten niet alleen jouw talenkennis, maar jouw kennis over cultuurverschillen en de manier van werken in de Euregio. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk de Euregio minoren.

Mijn carrière kent geen grenzen

Hoe is het om stage te lopen of te werken over de grens? Kun jij je redden in een andere taal en cultuur? In deze live Q&A hoor jij alles over werken in de Euregio. 

Zuyd-alumnus Bjorn Bos slaat een brug tussen de Nederlandse en Duitse cultuur tijdens zijn werk. Hij deelt zijn ervaringen met het runnen van zijn onderneming Thinking Marketing Euregionaal. Hij geeft antwoord op al jouw vragen over werken over de grens en wat je daarbij tegenkomt. Je kunt in het aanmeldformulier al vragen meesturen. 

Studentbegeleiding

Als je bij Zuyd komt studeren, helpen we jou je weg te vinden. We vinden het belangrijk dat jij je tijdens je studie gezien, gehoord en gesteund voelt. We weten hoe belangrijk dit is en daarom investeren we hier een groot deel van het extra geld in zodat we jou nóg beter en vaker kunnen ondersteunen op de momenten dat jij dit het hardst nodig hebt.

Concreet betekent dat:

 • Extra begeleiding als je aan je opleiding begint, zodat jij je thuis voelt en snel je weg kunt vinden in de opleiding.
 • Extra begeleiding rondom je stage, zodat jij je goed kunt voorbereiden en je je ondersteund en verbonden voelt terwijl je nieuwe ervaringen opdoet.
 • Extra begeleiding als je gaat afstuderen, zodat jij je opleiding succesvol af kunt ronden en klaar bent als beginnend professional.

Zo voegen we meer waarde toe aan jouw ontwikkeling tijdens je opleiding en begin jij goed voorbereid aan je carrière.

Studiesucces

Studiesucces hangt voor een deel af van je eigen inspanning, maar natuurlijk ook van het onderwijsprogramma. Dat moet studeerbaar en uitdagend zijn zodat jij tevreden bent over je studie en gemotiveerd blijft, of je nou in je eerste of in je laatste jaar zit. Daarom investeren we nóg meer in de kwaliteit en de inrichting van jouw opleiding en krijg je volop de kans om je van je studie een succes te maken.  

We bieden opleidingen extra ondersteuning van experts bij het verder verbeteren van hun curriculum. Ze maken daarvoor plannen op basis van analyses en feedback van studenten en docenten en stemmen dit af met de Academieraad. Zo ontstaat er een doordachte verbetering van jouw opleiding. Ons doel is dan ook dat jij de best mogelijke opleiding krijgt en het beste uit jezelf kunt halen.

Studiefaciliteiten

Bij Zuyd vinden we het belangrijk dat jij je thuis voelt en dat je kunt studeren en samenwerken in een prettige omgeving. We hebben daarvoor onze digitale leeromgeving pas nog opnieuw ingericht zodat deze beter voldoet aan jouw wensen en behoeften. Maar op locatie samenwerken is ook een belangrijk onderdeel van onze manier van onderwijs. Daarom investeren we een deel van de kwaliteitsmiddelen in het uitbreiden van de voorzieningen en faciliteiten om samen te werken en studeren op locatie.

Dat doen we op de volgende manieren:

 • We richten meer ruimtes in voor zelfstudie, zodat jij je goed kunt concentreren.
 •  Die ruimtes richten we zo in dat je makkelijk en effectief samen kunt werken aan groepsopdrachten met je medestudenten.
 • We stellen studentvouchers van €2.500 beschikbaar die je zelf kunt aanvragen en naar eigen inzicht kunt besteden. Bijvoorbeeld aan faciliteiten, voorzieningen of tools voor jouw opleiding.
 • We richten digitale toetsvoorzieningen in op de locaties van Zuyd. Hierdoor maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt en krijg je in veel gevallen ook sneller je cijfer

Ons doel is om jou een aangename en inspirerende plek te geven om tijd aan je studie te besteden, of je nou alleen bent of samen met je studiegenoten.

Meer weten? In dit plan lees je hoe we met de kwaliteitsafspraken de kwaliteit van het onderwijs verder verhogen.