Gezondheidszorg en Welzijn
Gezondheidszorg en Welzijn

Fannie Schreurs (23), eerstejaars Vaktherapie

Mijn moeder werkt in een verzorgingstehuis en ik ging vroeger vaak en graag met haar mee. Het geeft mij voldoening om iets voor anderen te betekenen. Een opleiding in de zorg lag dus voor de hand. Toen ik zes jaar geleden van de middelbare school kwam, twijfelde ik tussen Ergotherapie en Muziektherapie. Het werd Ergotherapie, vanwege baanperspectief de veilige keuze. Maar muziektherapie bleef trekken. Tijdens stages kwam ik er mee in aanraking en ik merkte dat combinatiebehandelingen tussen muziek- en ergotherapie tot mooie resultaten leidde. Dus met het einde van Ergotherapie in zicht dacht ik: ik ga ervoor. Dat betekent wel weer van voren af aan beginnen. Maar dit is wat ik wil.

Met muziek is zo veel te bereiken

Muziektherapie is een studierichting binnen Vaktherapie, een ervaringsgerichte therapievorm voor mensen met psychische, sociale of fysieke problematiek. De nadruk ligt meer op het doen en ervaren en minder op spreken. Als muziektherapeut werk je via muziek aan de doelen van de cliënt; door muziek te luisteren, samen muziek te maken of te zingen. Met muziek is veel te bereiken omdat het veel hersengebieden raakt. Zo kun je iemand die de spraak is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld na een hersenbloeding, weer leren praten. Of iemand met een psychische aandoening leren omgaan met zijn problemen. Als muziektherapeut kun je aan de slag in een revalidatiekliniek, in het speciale onderwijs, in de ouderenzorg, psychiatrie, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of in een eigen praktijk.

Met muziek werk je aan de doelen van de patiënt.

Fannie Schreurs (23)
eerstejaars Vaktherapie

Combinatie ergotherapie en muziektherapie

De opleiding bestaat uit een combinatie van muziek- en theorievakken. In de muziekvakken leer je zelf instrumenten bespelen zoals gitaar, piano en percussie. Ook krijg je les waarbij je zelf ervaart wat muziek met je doet en je leert hoe je muziek kunt inzetten bij verschillende doelgroepen. De theorie gaat in op psychologie, basisberoepsvaardigheden, onderzoek en zorg in het algemeen. De opleiding is helemaal zoals ik had verwacht. Ik had me goed voorbereid, met muziektherapeuten gesproken en een dagje meegelopen op de opleiding. Mijn toekomst? Ik denk dat die in de revalidatie ligt, in een baan waarbij ik hopelijk mijn kennis en vaardigheden van zowel de Ergotherapie als de Muziektherapie kan combineren.