European Master of Science in Midwifery
Master verloskunde

Master Verloskunde

Als je al een paar jaar aan het werk bent als verloskundige, wil je misschien wel een volgende stap zetten in je carrière.  Je kennis verdiepen. Competenties versterken. Een andere rol kunnen spelen in de zorg rond moeder en kind. Beleid bepalen. Onderzoek doen. Aan de wieg staan van belangrijke innovaties in jouw vakgebied. 

  • Locatie Maastricht
  • Duur 3 jaar
  • Afstudeertitel Master of Science
  • Taal Engels

Meer informatie

Academie Verloskunde Maastricht heeft een eigen website met uitgebreide informatie over deze opleiding.

Naar de website
Over de opleiding

Over de opleiding

Europese samenwerking
Deze master is ontwikkeld door de Academie Verloskunde Maastricht en universiteiten in Glasgow, Hannover, Ljubljana en Zwitserland. Als je de hele master wilt volgen, moet je je aanmelden bij de Medizinische Hochschule Hannover. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen bij de Academie Verloskunde van Zuyd.

Online onderwijs
Al het onderwijs is online, met uitzondering van de introductieweek aan het begin van het academisch jaar. Deze introductieweek is in september en vindt om beurten plaats bij een van de partners: in Maastricht, in Hannover of in Laussanne (Haute École specialisée de Suisse occidentale).

Wat houdt de opleiding in?

  • een masteropleiding waaraan je zelf invulling kunt geven
  • één verplichte module en een aantal keuzemodules die je volgt bij een instelling naar keuze
  • intensieve en inspirerende introductieweek met medestudenten waarin je elkaar en het onderwijsssysteem leert kennen
  • online learning: afstandsonderwijs met medestudenten en docenten, persoonlijk en flexibel
  • groei van je (inter)nationale netwerk binnen verloskunde
  • internationale erkenning van je diploma

Diploma
Als je de opleiding met goed gevolg doorloopt, krijg je het diploma European Master of Science in Midwifery. De Medizinische Hochschule Hannover verstrekt het diploma. Voor modules die je bij ons volgt, krijg je een certificaat van Zuyd Hogeschool, Academie Verloskunde Maastricht. 

Toelatingseisen
Met een bachelordiploma Verloskunde wordt je toegelaten. In alle andere gevallen beslist een toelatingscommissie hierover. 

Meer informatie
Meer informatie over deze opleiding kun je vinden op de website van de Academie Verloskunde Maastricht:

Naar website

 

Academie Verloskunde Maastricht
Universiteitssingel 60
6229 ER Maastricht